Ökad jämställdhet i EU ger fler jobb

För oss socialdemokrater är det självklart att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden skulle bidra till en starkare ekonomi och fler jobb i Europa.

I EU är den kvinnliga sysselsättningsgraden avsevärt lägre än männens. Att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden skulle bidra till en starkare ekonomi i hela Europa. Men de senaste årens högerpolitik har varken lyckats öka tillväxten eller förbättra förutsättningarna för jobb. Istället tvingas kvinnor i stora delar av Europa välja mellan yrkeskarriär och familj till följd av bland annat bristande barnomsorg.

EU-valet handlar om värderingar. Den moderatledda regeringen här i Sverige vill fortsätta tillåta missbruket av visstidsanställningar på svensk arbetsmarknad. Det slår särskilt hårt mot kvinnor. Vi socialdemokrater vill istället se en ambitiös jämställdhetsagenda i hela EU. Kvinnors sysselsättningsgrad inom EU ska ligga på samma nivå som männens. Om medlemsländerna satsar på utbyggd välfärd, rätt till heltid och att minska lönegapet har kvinnor bättre möjlighet att delta i arbetslivet. Med gemensamma jämställdhetsmål kan vi skapa fler jobb i Europa.

Vi socialdemokrater vill:

  • stärka välfärden för fler jobb. Åtgärder som långsiktigt stärker mäns och kvinnors möjlighet att yrkesarbeta, exempelvis genom utbyggd barn- och äldreomsorg och förstärkt föräldraförsäkring, bör så långt som möjligt undantas från sparkrav vid sanering av de offentliga finanserna.
  • arbeta för rätt till heltid. Vi vill stärka skyddet mot missbruk av visstidsanställningar, som framför allt drabbar unga och kvinnor, i form av både lägre lön och pension.
  • se fler kvinnor i styrelserummen. Med bättre blandning i styrelserummen blir kvaliteten i besluten bättre. Vi stödjer en kvoteringslagstiftning för bolagsstyrelser så att fler kvinnor kan nå toppositioner.
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut