Bild på Carin Jämtin Foto: Anders Löwdin

Sex steg mot en fungerande apoteksmarknad

Avregleringen av apoteksmarknaden är ett misslyckande, en reform driven av privatiseringsiver snarare än förbättringar för konsumenterna. Därför föreslår vi åtgärder för en säker och effektiv läkemedelsförsörjning och förbättrad service.