Här kan du läsa mer om vårt arbete med flyktingsituationen. Klicka här!
Foto: Phil Jamieson

Bred överenskommelse om överskottsmålet

Idag presenterades en blocköverskridande uppgörelse om nytt överskottsmål.