En reglerad invandring och snabbare integration Läs mer!
Anna Ekström Foto: TT

PISA 2015 - Lärare och elever lyfter svensk skola

– Jag känner stor glädje över rejält höjda kunskaper men stark oro över otäckt ökande klyftor. Vår skola ska vara en jämlik kunskapsskola, säger Anna Ekström.