En bättre framtid. För alla. Läs mer i vår framtidsplattform!
Ardalan Shekarabi Foto: Anders Löwdin

Politik för offentlig upphandling

Vi föreslår ökad sysselsättning genom bland annat fler praktikplatser, att samla upphandlingsstödet hos en fristående myndighet och skapa en nationell upphandlingsstrategi.