En rättvis värld är möjlig

Vi socialdemokrater vill att Sverige ska göra skillnad i världen. Vi vet att en rättvis värld är möjlig. Det som behövs är mer internationellt samarbete och mer solidaritet. Vi tror på alla människors lika rätt och värde. Och vi tror på möjligheterna att öka rättvisan och på att fördela jordens välstånd så att det kommer alla människor till del.

Read Prime minister Stefan Löfvens statement of the Government policy (PDF)

SAMAK:s årsmöte med fokus på den Nordiska modellen

SAMAK:s årsmöte med fokus på den Nordiska modellen

- Vårt nordiska samarbete handlar om att skapa jämlikhet och frihet för alla. Det gör vi genom att utveckla den nordiska modellen, säger Stefan Löfven.