En rättvis värld är möjlig

Vi socialdemokrater vill att Sverige ska göra skillnad i världen. Vi vet att en rättvis värld är möjlig. Det som behövs är mer internationellt samarbete och mer solidaritet. Vi tror på alla människors lika rätt och värde. Och vi tror på möjligheterna att öka rättvisan och på att fördela jordens välstånd så att det kommer alla människor till del.

Read Prime minister Stefan Löfvens statement of the Government policy (PDF)

Sverige ska göra skillnad i FN:s säkerhetsråd

Sverige ska göra skillnad i FN:s säkerhetsråd

Den 1 januari 2017 tar Sverige plats som medlem i FN:s säkerhetsråd och kommer där att kämpa för fred i Syrien.