En rättvis värld är möjlig

Vi socialdemokrater vill att Sverige ska göra skillnad i världen. Vi vet att en rättvis värld är möjlig. Det som behövs är mer internationellt samarbete och mer solidaritet. Vi tror på alla människors lika rätt och värde. Och vi tror på möjligheterna att öka rättvisan och på att fördela jordens välstånd så att det kommer alla människor till del.

Read Prime minister Stefan Löfvens statement of the Government policy (PDF)

Matilda Ernkrans, ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott

Socialdemokrater i Europa enade inför klimattoppmötet

Matilda Ernkrans har undertecknat den europeiska socialdemokratins gemensamma klimatdeklaration inför FN:s klimattoppmöte i december.