En rättvis värld är möjlig

Vi socialdemokrater vill att Sverige ska göra skillnad i världen. Vi vet att en rättvis värld är möjlig. Det som behövs är mer internationellt samarbete och mer solidaritet. Vi tror på alla människors lika rätt och värde. Och vi tror på möjligheterna att öka rättvisan och på att fördela jordens välstånd så att det kommer alla människor till del.

Read Prime minister Stefan Löfvens statement of the Government policy (PDF)

SAMAK årsmöte 2016 - samlat uttalande

SAMAK årsmöte 2016 - samlat uttalande

Den 14-15 januari samlades socialdemokrater och LO-förbund från de nordiska länderna för att utbyta erfarenheter och utveckla samarbeten.