S i Europa

I Europa samarbetar de socialdemokratiska partierna tätt och har gemensamt bildas ESP (Europeiska Socialdemokraters Parti). Här finner du information om det socialdemokratiska partiet i Europa.

ESP har ett internetforum för att få fler att engagera sig i det politiska samtalet. Som ESP-aktivist får du särskild tillgång till ett forum via webben. Du får inbjudan till möten, politiskt material, chattar med s-ledare, EU-kommissionärer och kan få kontakt med andra socialdemokrater i hela EU.

ESP samlar 33 socialistiska och socialdemokratiska partier från de 27 EU-medlemsländerna och Norge. 

Ordförande i ESP är den tidigare bulgariska statsministern Sergei Stanishev som valdes 2011. Generalsekreterare är Achim Post (SPD, Tyskland). Socialdemokraternas representant i ESP:s styrelse är riksdagsledamot Tommy Waidelich. 

Genom ESP:s organ – kongressen, rådet, partiledarkonferensen och ordförandeskapet, liksom ESP:s ministermöten – organiserar ESP samarbetet mellan socialister och socialdemokrater på EU-nivå.

YES (young european socialists) och PES Women är ESP:s ungdoms- respektive kvinnoförbund.

ESP omfattar också 199 ledamöter i Europaparlamentet, inklusive ordföranden för EP poster i flera 25 regeringar, med premiärministrar, kommissionärer och generalsekreterare i Ministerrådet,  medlemmar i Regionkommittén,  flera anslutna partier och partier med observatörsstatus från grannländer samt ett flertal erkända socialdemokratiska organisationer och partners till exempel Socialistinternationalen.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut