Stefan Edman, miljöexpert och moderator

Stefan Edman inledde sitt anförande med att berätta att klimatet alltid växlat på jorden. Det som enligt honom skiljer den här klimatförändringen från andra är att den vi ser nu är skapad av mänskligheten.

– Det är vi som ger jorden feber.  Vi vet att temperaturen kommer att stiga någonstans mellan en och sex grader och hur stor den ökningen blir beror helt och hållet på hur många vi blir, hur vi konsumerar och vilket ledarskap vi får i politiken.

Stefan Edman delade sedan upp sitt tal i olika frågeställningar, där den första frågan var ”vad måste göras?”.

– Det handlar om att hejda uppvärmningen så att det inte blir varmare än två grader jämfört med 1900. Om det blir varmare än så råkar utvecklingen i sken.

Han andra fråga var ”kan världen hejda detta?”.  På den frågan svarade han ja, men underströk att det är bråttom.

– Ett sätt att säga det, det är att senast kring 2015 måste vi bryta den uppåtgående kurvan av växthusgaser. År 2050 måste det ha skett en halvering globalt, för oss i Norden handlar det om 80-90 procent.

På exempel hur den här minskningen ska gå till nämnde Stefan Edman bland annat ändrad markanvändning och den nya tekniken att gräva ner koldioxiden och på så sätt hindra att den sprids ut i atmosfären.

Edmans tredje fråga handlade om kostnaden för de minskade koldioxidutsläppen: helt enkelt ”är det dyrt?”.

– Nej, det är det inte om man jämför med hela den globala ekonomin och jämför vad kostar det om vi gör det nu och vad kostar det om vi gör det sen. Om vi inte gör något alls så raserar vi världsekonomin. Därför är kostnaden inget argument, det är en win-win-situation.

Så hur ska då det här gå till? Stefan Edman liknade arbetet med en roddbåt som drivs med åror: den ena åran är tekniken och den andra livsstilen.

– Vi måste effektivisera den teknik vi redan har så att den drar mindre. Och även bli bättre på att använda icke-fossil teknik. Vi måste också ifrågasätta medelklassens konsumtionshysteri för de ägnar sig åt det som är excesser. Problemet är att den livsstilen finns numera överallt – inte bara i Europa. Risken med det är att effekten av tekniken äts upp av konsumtionen.

Stefan Edman avslutade sitt anförande genom att säga att Sverige kan och bör spela en viktig roll i det här arbetet – detta trots att vi enbart står för 0,2 procent av jordens koldioxidutsläpp.

– För det första har vi lovat att minska utsläppen. Om alla små nationer för samma resonemang, så blir det fel eftersom de små nationernas insats tillsammans blir stor.

– Dessutom kan vi tjäna pengar på att vara klimatledande. Det är precis det som har hänt på VVS-området. På 1960-talet kom hårda krav på rening, som många klagade över. Nu har det växt fram till stor industri som exporterar till andra länder. Och det är det vi ska satsa på: Klimatdriven tillväxt.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut