Ylva Thörn, förbundsordförande Kommunal

Ylva Thörn hälsade också alla deltagare välkomna och inledde sitt anförande med att säga att klimatfrågan aldrig förr har stått så i fokus som den gör just nu. Hon hänvisade till att det inte går att läsa en tidning utan att få tips om hur man lever klimatsmart.

– En stor del av det här är Göran Perssons förtjänst. Om inte han hade drivit frågan hade den kanske inte blivit så aktuell nu. För det förtjänar han vårt stora och varma tack.

Thörn menade också att det är viktigt att inte glömma bort vilken stor inverkan Kommunals medlemmar och andra fackförbundsmedlemmar kan ha i klimatfrågan.

– Våra medlemmar är sopåkare som kör deponiavfall och våra medlemmar serverar varje dag 1,3 miljoner skolluncher. Om man till det lägger till all mat som servas på äldreboenden och annat – då inser man att detta är en bra ingång att påverka klimatet.

Samtidigt varnade hon för att glömma bort klass- och könsperspektivet i miljödebatten. För frågan är vilken klass och vilket kön som troligtvis kommer att drabbas hårdast av de effekter som följer i klimatkrisens spår.

– Allt tyder på att det är fattiga länder och världens underklass som kommer att drabbas hårdast. Torra områden ännu torrare medan områden som redan drabbas av cykloner kommer att bli än mer utsatta.  Och de som är allra fattigast och mest utsatta är kvinnor – vi får aldrig glömma detta.

Ylva Thörn avslutade med att säga att kommuner, regioner och landsting är och kan bli en än mer avgörande motor i det här arbetet och tog sedan några positiva exempel från bland annat Linköping och Borlänge.

– Vi kan inspirera till ökat miljöengagemang, avslutade hon.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut