Socialdemokraterna i Norden

Socialdemokraterna tror på ett starkt samarbete över de nordiska landsgränserna. Genom medlemskap i SAMAK och Nordiska rådet verkar vi för ett säkrare, mer jämställt, miljövänligt och rättvist Norden.

SAMAK

SAMAK är den nordiska arbetarrörelsens samarbetskommitté och består av de fem socialdemokratiska partierna och LO i Norden, samt det tre självstyrande områdena Grönland, Färöarna och Åland.

Organisationen fungerar som ett aktivt forum och en mötesplats för facklig-politisk samverkan i Norden på alla nivåer.

Genom åren har arbetsgrupper träffats och producerat många intressanta rapporter, bland annat om framtiden för den nordiska modellen.

Ordförandeskapet roterar och just nu är det Stefan Löfven som innehar posten:

– Den nordiska modellen är som en premiumbil, den erbjuder komfort, trygghet och tar dig snabbt framåt. Men den är komplicerad att bygga, den kräver ständig utveckling och utan underhåll så slutar den att fungera, sade Stefan Löfven i sitt tal  på SAMAKs 24:e kongress.

Mer information
SAMAKs webbplats
SAMAK på Facebook

Nordiska rådet

Nordiska rådet är en mellanstatlig samarbetsorganisation mellan de nordiska staternas parlament.

Den socialdemokratiska gruppen i Nordiska rådet består av 27 medlemmar från åtta nationella medlemspartier i de fem nordiska staterna och från de tre självstyrande områdena.

Verksamheten syftar bland annat till att stärka det nordiska samarbetet inom välfärd, havsmiljö, rörlighet och säkerhet.

Genom Nordiska rådet bedrivs även handels-, forsknings- och kulturutbyten. Så här beskriver Phia Andersson, gruppledare Nordiska rådet, det pågående arbetet:

– Just nu tittar vi närmare på hur vi kan bekämpa våldsbejakande extremism över nationsgränserna. Vi är ju flera länder i Norden som utsatts för terroristattacker de senaste åren. I övrigt är Arktis är ett område där både miljö-, mänskliga rättigheter och säkerhet kommer att bli allt viktigare.” Läs hela intervjun med Phia Andersson

Mer information
Nordiska rådets webbplats

Socialdemokraterna i nordiska rådet på Facebook
Vägen framåt för nordiskt samarbete

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut