Internationell politik

Allt som händer i världen påverkar och angår alla. Mänsklighetens framtid är mer än någonsin en gemensam angelägenhet, vare sig man vill eller inte vill.

Vi socialdemokrater vill att Sverige ska göra skillnad i världen. Vi vet att en rättvis värld är möjlig. Det som behövs är mer internationellt samarbete och mer solidaritet. Vi tror på alla människors lika rätt och värde. Och vi tror på möjligheterna att öka rättvisan och på att fördela jordens välstånd så att det kommer alla människor till del. Men det kräver ett större internationellt engagemang. I alla länder, i vår rörelse, i vår vardag. Tillsammans med socialdemokrater i hela världen kämpar vi vidare.

En rättvis värld är möjlig och den bygger på folkrätten. Våra internationella lagar ska gälla för alla länder oavsett om de är stora eller små. Vi vill stärka Förenta Nationernas (FN) förmåga såväl att agera i akuta kriser som att möta de långsiktiga globala utmaningar världen står inför. Och EU ska användas för ökad global rättvisa. En rättvis värld bygger också på ett generöst bistånd och på en fri, rättvis och hållbar handel.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut