Agenda för global utveckling

Socialdemokraternas politik för internationellt utvecklingssamarbete tar sin utgångspunkt i grunden för socialdemokratisk politik: Genom människors möjlighet till organisering, arbete och egen försörjning skapas frihet och välstånd. Det som har tagit vårt land från svält och förtryck till dagens välstånd gäller också globalt. Alla människor i hela världen ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.

Världen förändras och politiken måste förändras med den. Politiken vilar på våra värderingar, men metoderna utvecklas och förändras. Vi har också under de senaste åren sett hur den borgerliga regeringen har försämrat det svenska utvecklingssamarbetet. Sammantaget gjorde detta att vår politik behövde en genomlysning och en uppdatering. 2013 lade vi därför fram ett utkast till ”Agenda för global utveckling” i en öppen remissomgång. Vi vill tacka alla som har bidragit med idéer och åsikter under samtal, vid möten och via mail.

 

Läs hela den socialdemokratiska agendan för global utveckling.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut