Migration

Att människor flyttar är i grunden en naturlig process. Det ställer höga krav på våra samhällen för att möjliggöra en bra integration och snabb väg till jobb. Migration tillför nya erfarenheter och kunskaper. Anledningarna till att en människa migrerar kan vara många och sammansatta. Det kan handla om låg levnadsnivå generellt, men också om en icke fungerande rättsstat eller om politiskt förtryck, om förföljelse på religiös, kulturell eller etniskt grund, om krig och oroligheter i hemlandet.

Migrationen i världen ökar och Sverige är en del av den utvecklingen. Under de senaste 25 åren har antalet människor som flyttar till ett annat land i världen fördubblats och uppgår idag till ca 200 miljoner. Sverige är i sig ett tydligt exempel på att den kunskap, arbetskraft och mångfald som har kommit hit har haft stor betydelse för svensk tillväxt och utveckling. Men migration kan också innebära stora utmaningar, såväl för de människor som flyttar, som för de länder de lämnar eller flyttar till.

Asylrätten är en grundpelare för svensk socialdemokrati. Den är en mänsklig rättighet och utgår ifrån människors behov av skydd och deras fruktan för förföljelse. Vi vill att Sverige och EU ska ha en gemensam rättssäker, human, solidarisk och effektiv asylpolitik. Alla asylsökande ska garanteras en rättssäker och effektiv asylprövning i hela EU.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut