Internationellt uttalande från partikongressen 2013

Internationellt uttalande från Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis 37:e ordinarie partikongress den 3-7 april 2013. 

Palestinier och israeler är hårt drabbade av många decenniers konflikt. Israel har konsekvent ignorerat omvärldens uppmaningar och bryter mot ett stort antal FN-resolutioner. Ockupationen av de palestinska områdena måste upphöra. Alla parter måste avstå från våld och möjliggöra fredsförhandlingar. Vi kräver att Sverige erkänner staten Palestina och inför en märkning av produkter från de illegala bosättningarna.

Mer information

Läs mer om Socialdemokraternas ställningstagande vad gäller Mellanöstern:

Utlåtande från Socialdemokraternas kongress 2013: En rättvis värld är möjlig, UM5 utlåtande Mellanöstern finns på sidan 71. 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut