Partikansliet

Här hittar du kontaktuppgifter till medarbetare vid partikansliet. Vår växel når du genom att ringa: 08-700 26 00. Vårt partikansli finner du vid Riddarhustorget 7-9 i Stockholm.
Vill du ställa en fråga? Skriv in din fråga här 

Partisekreterare
Lena Rådström Baastad 
08-700 26 00
Presskontakt

Bitr. Partisekreterare
Katarina Berggren
08-700 26 00
Presskontakt

Partikassör
Roger Berzell
08-700 26 00
Presskontakt

Kanslichef
Anders Jansson
08-700 26 00
Presskontakt

 


Partiledningens sekretariat

Avdelningschef Partiledningens sekretariat
Anders Jansson
08-700 26 00
Presskontakt

Internationell sekreterare
Andrine Winther
08-786 65 92
E-post

Bitr internationell sekreterare
Mårten Löfberg
Föräldraledig

Internationell assistent
Anita Bergqvist
08-786 48 15
E-post

Assistent till kanslichef/VU/PS
Viktoria Hjulström
08-786 51 81 
E-post 

Beslutsstöd kanslichef/VU/PS
Pia Magnusson
08-786 48 48
E-post 

Beslutsstöd kanslichef/VU/PS
Camilla Frick 
08-786 61 99
E-post 

Assistent partisekreteraren
Maria Calding
08-786 53 85
E-post 

Politisk sekreterare hos partisekreteraren 
Rozgar Watmani
08-786 51 72
E-post 

Utredare
Mikael Magnusson 
08-786 52 10
E-post

Ledningsstrateg
Vidar Aronson
08-786 53 98 
E-post 


Riksdagsgruppens sekretariat

Avdelningschef Riksdagsgruppens sekretariat
Bitr gruppsekreterare AU/GS/GSM och riksdagsgruppens ledning
Jeanette Svensson
08-786 54 40
E-post

Assistent till riksdagsgruppens ledning
Linda Baudin
08-786 42 73
E-post

Stöd till Riksdagsgruppen
Magdalena Ottersten Olson
Föräldraledig 

Stöd till Riksdagsgruppen
Claudia Solar
08-786 52 70 
E-post

Stöd till Riksdagsgruppen
Ann Carlstedt
08-786 51 52
E-post

Interna möten
Petra Dahlberg
08-786 59 47
E-post

 


HR-funktionen

HR-chef
Mikael Björk Blomqvist
08-786 65 40
E-post 

HR - generalist
Heli Flinckman
08-786 51 73
E-post 

HR - generalist
Anna Spångmark
08-786 52 54
E-post 

Assistent
Lena Karlsson

IT-strateg
Mattias Gökinan
08-786 55 64 
E-post


Ekonomifunktionen

Ekonomichef
Lars Löfgren
08-786 58 49
E-post

Ekonomiassistent
Maria Eklund
08-786 40 30 
E-post

Ekonomiassistent
Anna Perman

Controller
Mattias Geving
08-786 49 76
E-post


Folkrörelse och kampanj

Avdelningschef
Moa-Lisa Fransson

Tillförordnad Avdedelningschef
Johan Öhrn
08-786 59 98
E-post 

Folkrörelsestöd
Robin Mashallah
08-786 51 53
E-post 

Projektledare
Anna Söby
08-786 59 88
E-post

Medlemssystemsutveckling
Peter Åhlberg
08-786 60 17
E-post 

Kongressamordnare
Johan Öhrn
08-786 59 98
E-post 

Programansvar studieutveckling
Jörgen Danielsson
08-786 60 47
E-post

Ombudsman för organisationsutveckling
Thomas Carlhed
08-786 60 95
E-post  

Organisationsombudsman
Jill Melinder
08-786 62 57
E-post  

Organisationsombudsman
Benedict Hugosson
Föräldraledig 

Valkretsombudsman 
Richard Rosander
08-786 61 19
E-post  

Valkretsombudsman
Helena Carlsson
08-786 62 91
E-post  

Organisationsombudsman partidagar och turné
Anna Nikula
08-786 62 45
E-post 

Ombudsman kyrkopolitik
Lars G Linder
08-786 64 93
E-post 

Direktkommunikation kampanj/arrangemang
Kenan Harbas 
08-786 64 83
E-post 

Facklig politisk ombudsman
Gabriella Lavecchia
08-786 65 57
E-post 

Facklig politisk ombudsman
Berit Örtell
08-786 65 34
E-post 

Fundraiser/projektledare
Emma Källgren
08-786 64 98
E-post 

Fundraiser
Karolina Ekman
08-786 66 07
E-post 

 


Kommunikationsavdelningen

Avdelningschef
Bitr. Kanslichef
Lisa Hedin 
08-786 42 51
E-post

Presschef/Biträdande avdelningschef
Håkan Gestrin
08-786 52 39
072-522 12 36
E-post

Webbstrateg
Charlotta Ulvenlöv
08-786 58 91 
E-post

Digital kommunikation
Ayan Jamil
08-786 60 23
E-post

Digital kommunikation
Klara Linder
08-786 51 71
E-post 

Digital kommunikation
Jesper Lindholm
E-post 

Digital producent
Mikael Landelius 
E-post 

Ansvarig medborgarkontakter
Anneli Lundberg
08-786 54 06
E-post 

Brevsvar
Viktor Löfgren
E-post 

Brevsvar
Viktor Ellström
08-786 66 37
E-post

Brevsvar
Marie Sher
08-786 52 37
E-post

Digital producent
Björn Nordqvist
08-786 51 74
E-post 

Pressekreterare
Isabell Ekvall
08-786 57 84
E-post

Pressekreterare
Åsa Söderén
08-786 63 23
072-736 63 23
E-post

Pressekreterare 
Peter Liljeros
08-786 58 73
072-576 58 73
E-post 

Pressekreterare
Signhild Petrén
08-786 50 74
070-636 5074
E-post

Pressekreterare
Jonatan Hermansson
08 - 786 52 85
072-556 52 85
E-post

Opinionsanalys
John Zanchi
08-786 44 06
E-post 

Omvärldsanalys
Olle Sundgren
08-786 62 82
E-post

Omvärldsanalys
Joakim Spångberg
08-786 52 38
E-post 

Webbredaktör
Daniel Kreivi
072-738 62 55
E-post

Reklam och form
Erik Hjalmarsson
08-786 58 96
E-post

Kampanjstöd
Petra Axelsson
08-786 58 90
E-post

 

Politiska Avdelningen


Avdelningschef

Anders Wallin
08-786 48 59
E-post

Politisk sekreterare Finansutskottet
Linus Samuelsson
08-786 64 45
E-post

Politisk sekreterare Näringsutskottet
Maria Hjelm
08-786 60 24
E-post

Politisk sekreterare Kulturutskottet
Ulla Bab Rydbeck
08-786 43 73
E-post

Politisk sekreterare Civilutskottet
Ola Nilsson
08-786 65 64
E-post    

Politisk sekreterare Skatteutskottet
Henry Pettersson
08-786 48 20
E-post

Politisk sekreterare Försvarsutskottet
Maria Lönn
08-786 58 69
E-post

Politisk sekreterare Socialförsäkringsutskottet
Malin Axelsson
08-786 48 16
E-post

Politisk sekreterare Miljö- och jordbruksutskottet
Anders Grönvall
08-786 53 12
E-post

Politisk sekreterare Utbildningsutskottet
Petter Ådahl
E-post 

Politisk sekreterare
Magdalena Emreus
08-786 60 31
E-post

Politisk sekreterare Arbetsmarknadsutskottet

Ulla Johansson
08-786 40 74
E-post

Politisk sekreterare Konstitutionsutskottet
Mikael Sundesten
08-786 68 06
E-post

Politisk sekreterare Socialutskottet
Kata Hansson
08-786 64 97
E-post

Politisk sekreterare Trafikutskottet
Toomas Almqvist
08-786 47 66
E-post

Politisk sekreterare ledamotsstöd
Joakim Edhborg
08-786 41 15
E-post

Politisk sekreterare EU-nämnden
Camilla Frick
08-786 61 99
E-post

Politisk sekreterare Nordiska Rådet
Mia Nikali
08-786 40 84
E-post

Politisk sekreterare Utrikesutskottet
Emma Karlsson
08-786 60 32
E-post

Politisk sekreterare Justitieutskottet
Pia Magnusson
08-786 48 48
E-post  

Utredare
Ulrika Lorentzi
08-786 51 97
E-post 

Utredare
John Josefson
08-786 60 59
E-post

Utredare
Sanna Vent
08-786 48 94
E-post 

 


  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut