Partikansliet

Här hittar du kontaktuppgifter till medarbetare vid partikansliet. Vår växel når du genom att ringa: 08-700 26 00. Vårt partikansli finner du vid Sveavägen 68 och Riddarhustorget 7-9 i Stockholm.
Vill du ställa en fråga? Skriv in din fråga här.

Partisekreterare
Carin Jämtin
08-700 26 00
Presskontakt

Partikassör
Roger Berzell
076-820 13 13
E-post

Kanslichef
Björn Andersson
08-700 26 00
Presskontakt

Biträdande kanslichef
Madeleine Harby Samuelsson
08-700 26 00
E-post

Biträdande partisekreterare
Ylva Thörn
08-700 26 00
E-post


Partiledningens sekretariat

Avdelningschef
Madeleine Harby Samuelsson
08-700 26 00
E-post

Kampanjchef
Lisa Hedin
073-355 06 17
E-post

Internationell sekreterare
Andrine Winther
08-786 65 92
070-586 84 34
E-post

Internationell assistent
Anita Bergqvist
08-700 27 21
E-post

Assistent till kanslichef/VU/PS
Sandra Fundeborg
08-786 58 33
070-618 57 81
E-post

Assistent till partisekreterarna
Maria Janson
08-700 26 00
E-post

Gruppledning
Jeanette Svensson
08-786 54 40
070-529 26 26
E-post

Assistent till gruppledningen
Linda Baudin
08-786 42 73
070-372 55 80
E-post

Organisationssekreterare
Alaa Idris 
08-786 46 32
072-216 11 26
E-post 

Beslutsstöd kanslichef/VU/PS
Pia Magnusson
08-786 48 48
070-689 12 93
E-post  

Beslutsstöd kanslichef/VU/PS
Åsa Larsson
08-700 26 99
E-post

Funktionär till partisekreterare
Caroline Waldheim
08-700 26 63
070-365 85 85
E-post


HR-funktionen

tf HR-chef
Lars Löfgren
08-700 26 00
E-post

HR-handläggare
Karin Aurelius
08-786 50 13
072-541 02 56
E-post

HR-assistent
Linda Mogensen
08-786 48 83
072-239 13 14
E-post

IT-samordnare
Mattias Gökinan
08-700 27 56
E-post


Ekonomifunktionen

Ekonomichef
Lars Löfgren
08-700 26 00
E-post

Ekonomiassistent
Maria Eklund
08-700 26 11
E-post

Controller
Lotta Visén
08-700 26 25
072-216 10 86
E-post


Avdelningen för Folkrörelse och Kampanj

Avdelningschef
Moa-Lisa Fransson
070-211 76 57
E-post

Projektledare Intranät
Anna Söby
072-237 78 78
E-post

Internkommunikatör
Elin Sundin
070-523 91 57
E-post

Direktkommunikation kampanj/arrangemang
Bengt Harju
08-700 26 13
070-591 03 13
E-post   

Programansvarig för medlemsutveckling
Åsa Olsson
08-700 26 16
070-508 11 86
E-post

Medlemssystemsutveckling
Peter Åhlberg
08-700 27 05
070-658 60 72
E-post 

Kongressamordnare
Johan Öhrn
08-700 26 30
070-591 05 63
E-post 

Programansvar förtroendemannautveckling
Vakant

Förtroendemannautveckling
Peter Öhman
08-700 26 08
070-623 42 88
E-post

Reklam och form
Erik Hjalmarsson
08-700 26 15
070-312 45 46
E-post

Kampanjstöd
Petra Axelsson
08-700 26 59
070-557 96 87
E-post

Folkrörelsestöd
Petra Enger
08-700 26 24
070-361 02 24
E-post

Direktkommunikation kampanj
Maria Hjelm
076-292 12 58
E-post


Avdelningen för Analys och Opinion


Avdelningschef/Kommunikationschef
Nina Wadensjö
070-772 28 41
E-post

Presschef/Biträdande avdelningschef
Håkan Gestrin
072-522 12 36
E-post

Opinionsanalytiker
Christian Scharf 
08-700 26 22
072-215 12 02
E-post

Webbstrateg
Charlotta Ulvenlöv
08-700 27 06
070-247 22 34
E-post

Webbredaktör
Malin Fagerberg-Wikström 
070-526 74 50
E-post

Sociala medier
Mimmi Toreheim
072-552 54 70 
E-post

Sociala medier
Ayan Jamil
070-880 92 95
E-post

Rörlig bild/webb
Victor Svedberg
070-780 01 39
E-post

Bloggkontakter
Björn Fridén
072-223 11 86
E-post

Omvärld/Utredning Rapport
Stefan Hell Fröding
070-839 84 86
E-post

Omvärld/Utredning Rapport
Roger Syrén
08-786 45 32
070-362 37 48
E-post

Facklig-politisk ombudsman
Anders Bergérus
08-786 40 25
070-518 91 80
E-post

Pressekreterare
Sam Assadi
070-583 36 48
E-post

Pressekreterare
Åsa Söderén
08-786 58 50
072-586 58 50
E-post

Pressekreterare
Isabell Ekvall
08-786 57 84
072-736 57 84
E-post

Omvärld
Linus Samuelsson
070-698 12 11
E-post

Pressekreterare
Peter Liljeros
08-786 58 73
072-576 58 73
E-post


Avdelningen för Politiskt utskottsstöd


Avdelningschef
Mikael Magnusson
08-786 52 10
E-post

Assistent till avdelningen
Jeanette Levin
08-786 48 42
072-216 68 09
E-post

Politisk sekreterare Finansutskottet
Khaled Saibi
08- 786 59 29
072-716 59 29
E-post

Politisk sekreterare Socialutskottet
Anders Wallin
08-786 48 59
070-591 60 41
E-post

Politisk sekreterare Näringsutskottet
Erik Gutiérrez-Aranda
08-786 59 95
072-201 17 97 
E-post

Politisk sekreterare Kulturutskottet
Ulla Rydbeck
08-786 43 73
070-513 13 97
E-post

Politisk sekreterare Civilutskottet
Ola Nilsson
08-700 27 15
070-586 78 76
E-post    

Politisk sekreterare Skatteutskottet
Henry Pettersson
08-786 48 20
070-591 13 51
E-post

Politisk sekreterare Socialförsäkringsutskottet
Malin Axelsson
08-786 48 16
070-323 04 72
E-post

Politisk sekreterare Miljö- och jordbruksutskottet
Anders Grönvall
070-655 46 19
E-post

Politisk sekreterare Utbildningsutskottet
Johan Rydstedt
08-86 58 29
072-526 61 72
E-post

Politisk sekreterare
Magdalena Emreus
08-786 60 31
070-591 06 82
E-post

Politisk sekreterare Arbetsmarknadsutskottet samt Försvarsutskottet

Ulla Johansson
070-671 68 30
E-post

Politisk sekreterare Justitieutskottet
Per Lundström
08-786 49 09
070-269 19 75
E-post

Politisk sekreterare Konstitutionsutskottet
Mikael Sundesten
08-786 68 06
070-585 55 98
E-post

Politisk sekreterare EU-nämnd
Sanna Vent
072-522 95 08
E-post

Politisk handläggare Trafikutskottet/SAMAK
Toomas Almqvist
08-786 47 66
072-531 79 07
E-post

Politiskt sekreterare Nordiska rådet/SAMAK
Maria Lönn
08 - 786 58 69
072-212 94 06
E-post

Politisk handläggare Utrikesutskottet
Anita Bergqvist
08-700 27 21
E-post


Avdelningen för ledamotsstöd  

 
Avdelningschef
Madeleine Harby Samuelsson
08-700 26 00
E-post

Politisk sekreterare
Joakim Edhborg
08-786 41 15
072-207 39 79
E-post

Politisk sekreterare
Mia Nikali
070-654 14 60
E-post

Kommunikativ handläggare medborgarkontakt
Birgitte Isberg
08-786 40 00
E-post

Kommunikativ handläggare medborgarkontakt
Andreas Larses
08-786 40 00
E-post

Stöd till Riksdagsgruppen
Claudia Solar
08-786 52 70 
072-212 97 91
E-post

Stöd till Riksdagsgruppen
Petra Dahlberg
08-786 59 47
076-836 99 44
E-post

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut