Partikansliet

Här hittar du kontaktuppgifter till medarbetare vid partikansliet. Vår växel når du genom att ringa: 08-700 26 00. Vårt partikansli finner du vid Riddarhustorget 7-9 i Stockholm.
Vill du ställa en fråga? Skriv in din fråga här 

Partisekreterare
Carin Jämtin
08-700 26 00
Presskontakt

Bitr. Partisekreterare
Katarina Berggren
08-700 26 00
Presskontakt

Partikassör
Roger Berzell
08-700 26 00
E-post

Kanslichef
Anders Jansson
08-700 26 00
Presskontakt

 


Partiledningens sekretariat

 

Kampanjchef
Tf. Avdelningschef Partiledningens sekretariat
Tf. Bitr. Kanslichef
Lisa Hedin
08-786 42 51
073-355 06 17
E-post

Internationell sekreterare
Andrine Winther
08-786 65 92
070-586 84 34
E-post

Bitr internationell sekreterare
Mårten Löfberg
08-786 60 69
070-585 69 17
E-post

Internationell assistent
Anita Bergqvist
08-786 48 15
070-550 29 86
E-post

Assistent till kanslichef/VU/PS
Sandra Fundeborg
08-786 58 33
070-618 57 81
E-post

Assistent till partisekreteraren
Maria Janson

 
E-post

Bitr gruppsekreterare AU/GS/GSM och riksdagsgruppens ledning
Jeanette Svensson
08-786 54 40
070-529 26 26
E-post

Assistent till riksdagsgruppens ledning
Linda Baudin
08-786 42 73
070-372 55 80
E-post

Organisationssekreterare
Alaa Idris 
08-786 46 32
072-216 11 26
E-post 

Beslutsstöd kanslichef/VU/PS
Pia Magnusson
08-786 48 48
070-689 12 93
E-post 

Funktionär till partisekreterare
Anna Nikula
08-786 62 45
072-247 12 15
E-post 

Stöd till Riksdagsgruppen
Claudia Solar
08-786 52 70 
072-212 97 91
E-post

Assistent event
Petra Dahlberg
08-786 59 47
076-836 99 44
E-post

 


HR-funktionen

HR-chef
Helena Wiberg
08-786 60 19
070-918 20 30
E-post

HR-generalist
Malin Anderson
072-736 61 38
E-post

Assistent
Lena Karlsson
070-618 00 77
E-post 

IT-samordnare
Mattias Gökinan
08-700 27 56
E-post


Ekonomifunktionen

Ekonomichef
Lars Löfgren
08-786 58 49
070- 586 58 49
E-post

Ekonomiassistent
Maria Eklund
08-700 26 11
070-301 17 04
E-post

Ekonomiassistent
Monika Sundlin
08-786 62 01
072-234 42 52
E-post 

Controller

Lotta Visén
08-786 60 72
072-216 10 86
E-post


Avdelningen för Folkrörelse och Kampanj

Avdelningschef
Moa-Lisa Fransson
08-786 47 16
070-211 76 57
E-post

Projektledare
Anna Söby
08-786 59 88
072-736 59 88
E-post

Internkommunikatör
Elin Sundin
08-786 45 97
070-523 91 57
E-post

Medlemssystemsutveckling
Peter Åhlberg
08-786 60 17
070-658 60 72
E-post 

Kongressamordnare
Johan Öhrn
08-786 59 98
070-591 05 63
E-post 

Programansvar studieutveckling
Jörgen Danielsson
08-786 60 47
072-746 60 47
E-post

Förtroendemannautveckling
Peter Öhman
08-786 59 03
070-623 42 88
E-post

Reklam och form
Erik Hjalmarsson
08-786 59 03
070-312 45 46
E-post

Kampanjstöd
Petra Axelsson
08-786 58 90
070-557 96 87
E-post

Folkrörelsestöd
Petra Enger
08-786 60 13
070-361 02 24
E-post

Ombudsman för organisationsutveckling
Thomas Carlhed
08-786 60 95
072-736 60 95
E-post  

Organisationsombudsman
Jill Melinder
08-786 62 57
070-283 51 55
E-post  

Organisationsombudsman
Benedict Hugosson
08-786 62 93
070-380 22 88
E-post  

Valkretsombudsman 
Richard Rosander
08-786 61 19
072-506 66 27
E-post  

Valkretsombudsman
Helena Carlsson
08-786 62 91
072-736 62 91
E-post  


Avdelningen för Analys och Opinion


Avdelningschef/Kommunikationschef
Nina Wadensjö
08-786 45 47
070-772 28 41
E-post

Presschef/Biträdande avdelningschef
Håkan Gestrin
08-786 52 39
072-522 12 36
E-post

Webbstrateg
Charlotta Ulvenlöv
08-700 27 06
E-post

Webbredaktör
Malin Fagerberg-Wikström 
08-786 60 21
072-736 60 21
E-post

Digital kommunikation
Mimmi Toreheim
08-786 60 22
072-720 60 22 
E-post

Digital kommunikation
Ayan Jamil
08-786 60 23
072-716 60 23
E-post

Rörlig bild
Victor Svedberg
070-780 01 39
E-post

Talskrivare
Björn Fridén
08-786 48 19
072-223 11 86
E-post

Pressekreterare
Stefan Hell Fröding
08-786 47 24
070-839 84 86
E-post

Pressekreterare
Sam Assadi
08-786 47 19
070-583 36 48
E-post

Pressekreterare
Åsa Söderén
08-786 63 23
072-736 63 23
E-post

Pressekreterare
Isabell Ekvall
08-786 57 84
072-736 57 84
E-post

Pressekreterare 
Peter Liljeros
Föräldraledig

Digital kommunikation
Andreas Larses
08-700 26 00
E-post

Opinionsanalys
John Zanchi
08-786 44 06
072-509 49 64
E-post

Omvärldsanalys
Maria Hjelm
08-786 60 24
072-716 60 24
E-post

Omvärldsanalys
Olle Sundgren
08-786 62 82
072-556 62 82
E-post

Omvärld/Utredning Rapport
Roger Syrén
08-786 45 32
070-362 37 48
E-post

Omvärld/utredning Rapport
Daniel Kreivi
072-738 62 55
E-post


Utvecklingschef
Christian Scharf
08-786 58 95
072-215 12 02 
E-post

 


 

Politiska Avdelningen

Avdelningschef
Mikael Magnusson
08-786 52 10
E-post

tf Avdelningschef
Politisk sekreterare Socialutskottet
Anders Wallin
08-786 48 59
070-591 60 41
E-post

Politisk sekreterare Finansutskottet
Khaled Saibi
08- 786 59 29
072-716 59 29
E-post

Politisk sekreterare Näringsutskottet
Erik Gutiérrez-Aranda
08-786 59 95
072-201 17 97 
E-post

Politisk sekreterare Kulturutskottet
Ulla Bab Rydbeck
08-786 43 73
070-513 13 97
E-post

Politisk sekreterare Civilutskottet
Ola Nilsson
08-786 65 64
070-586 78 76
E-post    

Politisk sekreterare Skatteutskottet
Henry Pettersson
08-786 48 20
070-591 13 51
E-post

Politisk sekreterare Socialförsäkringsutskottet
Malin Axelsson
08-786 48 16
070-323 04 72
E-post

Politisk sekreterare Miljö- och jordbruksutskottet
Anders Grönvall
08-786 53 12
070-655 46 19
E-post

Politisk sekreterare Utbildningsutskottet
Johan Rydstedt
08-786 58 29
072-526 61 72
E-post

Politisk sekreterare
Magdalena Emreus
08-786 60 31
070-591 06 82
E-post

Politisk sekreterare Arbetsmarknadsutskottet samt Försvarsutskottet

Ulla Johansson
08-786 40 74
070-671 68 30
E-post

Politisk sekreterare Konstitutionsutskottet

Mikael Sundesten
08-786 68 06
070-585 55 98
E-post

Politisk sekreterare EU-nämnd
Sanna Vent
08-786 48 94
072-522 95 08
E-post

Politisk sekreterare Trafikutskottet
Toomas Almqvist
Föräldraledig

Politiskt sekreterare Nordiska rådet
Maria Lönn
08 - 786 58 69
072-212 94 06
E-post

Politisk sekreterare Trafikutskottet
Joakim Edhborg
08-786 41 15
072-207 39 79
E-post

Politisk sekreterare ledamotsstöd
Camilla Frick
08-786 61 99
072-226 61 74
E-post

Politisk sekreterare Nordiska Rådet
Mia Nikali
08-786 40 84
070-654 14 60
E-post


Politisk sekreterare Utrikesutskottet
Emma Karlsson
08-786 60 32
072-736 60 32
E-post

Utredare
John Josefson
08-786 60 59
072-736 60 59
E-post

 


  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut