Partikansliet

Här hittar du kontaktuppgifter till medarbetare vid partikansliet. Vår växel når du genom att ringa: 08-700 26 00. Vårt partikansli finner du vid Sveavägen 68 och Riddarhustorget 7-9 i Stockholm.
Vill du ställa en fråga? Skriv in din fråga här.

Partisekreterare
Carin Jämtin
08-700 26 00
Presskontakt

Gruppsekreterare
Emma Lennartsson
08-700 26 00
E-post

Partikassör / Kanslichef
Hans Dahlgren
08-700 26 00
E-post

Biträdande kanslichef
Madeleine Harby Samuelsson
08-700 26 00
E-post

Biträdande partisekreterare och valledare
Jan Larsson
08-700 26 00
E-post

Biträdande partisekreterare
Ylva Thörn
08-700 26 00
E-post


Partiledningens sekretariat

Avdelningschef
Emma Lennartsson
08-786 48 57 
E-post

Biträdande avdelningschef
Mats Andersson
08-786 63 84
070-521 61 27
E-post

Internationell sekreterare
Andrine Winther
08-786 65 92
070-586 84 34
E-post

Utrikespolitisk sekreterare
Oscar Stenström
070-655 79 46
08-786 62 74 
E-post

Internationell assistent
Anita Bergqvist
08-700 27 21
E-post

Ekonomisk rådgivare
Marika Lindgren Åsbrink
08-786 64 20
072-214 26 27
E-post

Assistent till kanslichef/VU/PS
Sandra Fundeborg
08-786 58 33
070-618 57 81
E-post

Assistent till partiordförande
Eva Johnsson
08-786 52 08
072-524 23 78
E-post

Politisk sekreterare till partisekreteraren
Per Lundström
08-786 49 09
070-269 19 75
E-post

Politisk sekreterare
Sofie Evertsson
072-212 16 91
E-post

Assistent till partisekreterarna
Maria Janson
08-700 26 33
E-post

Assistent till partisekreterarna
Jenni Hansson Åkerlind
Föräldraledig

Organisationssekreterare
Alaa Idris 
08-786 46 32
072-216 11 26
E-post 

Beslutsstöd kanslichef/VU/PS
Åsa Larsson
08-700 26 99
070-378 10 83
E-post

Programkoordinator för partiledningen
Ewa Lengstedt
08-786 44 53
073- 430 85 71
E-post 

Talskrivare till partiordförande
Anders Utbult
08-786 54 95
073-752 02 64
E-post

Inrikespolitisk sekreterare
Wille Birksten
08-786 83 17
070-641 39 91
E-post

Inrikespolitisk sekreterare
Kristina Persdotter
08-786 47 89
076-764 66 76
E-post

Funktionär till partisekreterare
Caroline Waldheim
08-700 26 63
070-365 85 85
E-post


HR-funktionen 

 

tf HR-chef
Eva Gianko
070-746 00 20
E-post 

HR-handläggare
Karin Aurelius
08-786 50 13
072-541 02 56
E-post

HR-assistent
Linda Mogensen
08-786 48 83
072-239 13 14
E-post

HR-assistent
Inga-Britt Antonson
08-786 45 78
070-362 35 57
E-post

IT-samordnare
Mattias Gökinan
08-700 27 56
E-post


Ekonomifunktionen


Ekonomichef
Vakant

Ekonomiassistent
Maria Eklund
08-700 26 11
E-post

Controller
Lotta Visén
08-700 26 25
072-216 10 86
E-post


Avdelningen för Folkrörelse och Kampanj

Avdelningschef
Eva Ullberg
08-700 26 28
070-663 21 14
E-post

Webbstrateg
Charlotta Ulvenlöv
Föräldraledig

Webbstrateg
Anna Söby
072-237 78 87
E-post

Webb och sociala medier
Natalie Sial
08-700 26 12
076-779 85 19
E-post

Webb 
Joanna Abrahamsson
08-700 27 22
072-573 99 22
E-post

Internkommunikatör
Elin Sundin
070-523 91 57
E-post

Direktkommunikation kampanj/arrangemang
Bengt Harju
08-700 26 13
070-591 03 13
E-post   

Programansvarig för medlemsutveckling
Åsa Olsson
08-700 26 16
070-508 11 86
E-post

Medlemssystemsutveckling
Peter Åhlberg
08-700 27 05
070-658 60 72
E-post  

Medlemsvärvning
Lotta Wiklund Hedin
070-614 39 57
E-post

Kongressamordnare
Johan Öhrn
08-700 26 30
070-591 05 63
E-post 

Programansvar förtroendemannautveckling
Thomas Fridh
070530 91 09
E-post

Förtroendemannautveckling
Peter Öhman
08-700 26 08
070-623 42 88
E-post

Programansvar väljarkampanj
Christian Scharf 
08-700 26 22
072-215 12 02
E-post

Reklam och form
Erik Hjalmarsson
08-700 26 15
070-312 45 46
E-post

Kampanjstöd
Petra Axelsson
08-700 26 59
070-557 96 87
E-post

Folkrörelsestöd
Petra Enger
08-700 26 24
070-361 02 24
E-post

Direktkommunikation kampanj/arrangemang
Kristian Krassman
076-836 99 67
E-postAvdelningen för Analys och Opinion


Avdelningschef/Kommunikationschef
Nina Wadensjö
070-772 28 41
E-post

Presschef/Biträdande avdelningschef
Odd Guteland
08-700 26 89
070-236 63 36

Varumärkesstrateg
Carl Kangas
08-700 27 38
076-133 29 77
E-post

Omvärld/Utredning/Rapport
Maria Bergendahl Gerholm
08-786 46 79
073-728 33 80
E-post

Omvärld/Utredning/Rapport
Thomas Carlhed
08-786 48 07
070-311 96 62
E-post

Omvärld/Utredning/Rapport
Malin Cederfeldt Östberg
08-786 48 05
070-633 63 00
E-post

Omvärld/Utredning Rapport
Stefan Hell Fröding
070-839 84 86
E-post

Omvärld/Utredning Rapport
Pezhman Fivrin
08-786 40 82
073-519 01 03
E-post

Omvärld/Utredning Rapport
Roger Syrén
08-786 45 32
070-362 3748
E-post

Bloggkontakter
Björn Fridén
072-223 11 86
E-post

Pressekreterare
Fredrik Kornebäck
070-246 65 03
E-post

Pressekreterare
Ann Wolgers
08-786 65 94
070-252 26 59
E-post

Pressekreterare
Erik Nises
072-239 55 79
E-post

Pressekreterare
Sofie Rudh
072-720 41 70
E-post

Pressekreterare
Fredrik Persson
072-206 35 45
E-post

Pressekreterare
Miriam Abu Eid
072-705 49 29
E-post

Pressekreterare
Anne Ekberg
08-786 58 36
072-214 36 14
E-post

Pressekreterare
Håkan Gestrin
072-522 12 36
E-post

Pressekreterare
Margareta Bernhardsson
08-700 26 83
070-214 17 84
E-post

Pressekreterare
Tora Heckscher
070-755 71 07
E-post

Pressekreterare
Sam Assadi
070-583 36 48
E-post

Opinionsanalys
John Zanchi
072-509 49 64
E-post

Facklig-politisk ombudsman
Anders Bergérus
08-786 40 25
070-518 91 80
E-post

Assistent till avdelningen och facklig/politisk verksamhet
Tonechka Turkyilmaz
08-786 41 49
072-531 70 25
E-post


Avdelningen för Politiskt utskottsstöd


Avdelningschef
Mikael Magnusson
08-786 52 10
E-post

Chef för budgetsekretariatet/biträdande avdelningschef
Max Elger
072-512 45 87
E-post 

Assistent till ekonomisk politisk talesperson samt avdelningen
Jeanette Levin
08-786 48 42
072-216 68 09
E-post

Politisk sekreterare Socialutskottet
Anders Wallin
08-786 48 59
070-591 60 41
E-post

Politisk sekreterare Näringsutskottet
Erik Gutiérrez-Aranda
08-786 59 95
072-201 17 97 
E-post

Politisk sekreterare Kulturutskottet
Ulla Rydbeck
08-786 43 73
070-513 13 97
E-post

Politisk seterare Civilutskottet
Ola Nilsson
08-700 27 15
070-586 78 76
E-post    

Politisk sekreterare Skatteutskottet
Henry Pettersson
08-786 48 20
070-591 13 51
E-post

Politisk sekreterare Justitieutskottet
Lars Westbratt
08-786 50 07
070-269 27 17
E-post

Politisk sekreterare Försvarsutskottet
Jenny Salaj
08-786 48 35
070-585 05 21
E-post   

Politisk sekreterare Utrikesutskottet
Anna Ström
08-786 48 58
070-323 04 75
E-post

Politisk sekreterare Socialförsäkringsutskottet
Pia Magnusson
08-786 48 48
070-689 12 93
E-post   

Politisk sekreterare Miljö- och jordbruksutskottet
Anders Grönvall
070-655 46 19
E-post

Politisk sekreterare Utbildningsutskottet
Sara Heelge Vikmång
08-786 54 22
070-277 17 34
E-post

Politisk sekreterare Trafikutskottet
Henrik Gustavsson
08-786 66 87
072-211 43 53
E-post

Politisk sekreterare Ekonomi/ Budget
Anna Lansfjord
08-786 47 61
072-553 99 61
E-post

Politisk sekreterare Ekonomi/Budget
Pelle Rödin 
08-786 40 80
E-post

Politisk sekreterare Ekonomi/Budget
Peter Gerlach
070-419 41 17 
E-post

Politisk sekreterare
Magdalena Emreus
08-786 60 31
070-591 06 82
E-post

Politisk sekreterare Arbetsmarknadsutskottet
Ulla Johansson
070-671 68 30
E-post

Politisk sekreterare Konstitutionsutskottet
Mikael Sundesten
08-786 68 06
070-585 55 98
E-post

Politisk sekreterare
Paula Carvalho Olovsson
08-786 54 87
070-343 88 13
E-post

Politisk sakkunnig Europaparlamentet
Maja Brännvall
072-585 29 21
E-post

Politisk handläggare SAMAK/Nordiska rådet
Toomas Almqvist
08-786 47 66
072-531 79 07
E-post


Avdelningen för ledamotsstöd  

 

Avdelningschef
Madeleine Harby Samuelsson
08-786 43 60
070-511 69 24
E-post

Gruppledning
Jeanette Svensson
08-786 54 40
070-529 26 26
E-post

Assistent till gruppledningen
Linda Baudin
08-786 42 73
070-372 55 80
E-post

Politisk sekreterare
Malin Axelsson
08-786 48 16
070-323 04 72
E-post

Politisk sekreterare
Joakim Edhborg
08-786 41 15
072-207 39 79
E-post

Politisk sekreterare
Johan Rydstedt
008-86 58 29
072-526 61 72
E-post

Politisk sekreterare
Mia Nikali
070-654 14 60
E-post

Politisk sekreterare
Ingela Nilsson
072-210 95 25
E-post

Politisk sekreterare
Sanna Vent
072-522 95 08
E-post

Politiskt sekreterare ansvar för medborgarkontakt
Maria Lönn
08 - 786 58 69
072-212 94 06
E-post

Kommunikativ handläggare medborgarkontakt
Birgitte Isberg
08-786 40 00
E-post

Kommunikativ handläggare medborgarkontakt
Andreas Larses
08-786 40 00
E-post

Stöd till Riksdagsgruppen
Claudia Solar
08-786 52 70 
072-212 97 91
E-post

Stöd till Riksdagsgruppen
Petra Dahlberg
08-786 59 47
076-836 99 44
E-post

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut

Vem söker du?