Partikansliet

Här hittar du kontaktuppgifter till medarbetare vid partikansliet. Vår växel når du genom att ringa: 08-700 26 00. Vårt partikansli finner du vid Riddarhustorget 7-9 i Stockholm.
Vill du ställa en fråga? Skriv in din fråga här 

Partisekreterare
Carin Jämtin
08-700 26 00
Presskontakt

Bitr. Partisekreterare
Katarina Berggren
08-700 26 00
Presskontakt

Partikassör
Roger Berzell
08-700 26 00
E-post

Kanslichef
Anders Jansson
08-700 26 00
Presskontakt

 


Partiledningens sekretariat

 

Kampanjchef
Avdelningschef Partiledningens sekretariat
Tf. Bitr. Kanslichef
Lisa Hedin
08-786 42 51
E-post

Internationell sekreterare
Andrine Winther
08-786 65 92
E-post

Bitr internationell sekreterare
Mårten Löfberg
08-786 60 69
E-post

Internationell assistent
Anita Bergqvist
08-786 48 15
E-post

Assistent till kanslichef/VU/PS
Sandra Fundeborg
08-786 58 33
E-post

Assistent till partisekreteraren
Maria Janson

 E-post

Tf Assistent partisekreteraren
Viktor Löfgren
08-786 63 88
E-post

Bitr gruppsekreterare AU/GS/GSM och riksdagsgruppens ledning
Jeanette Svensson
08-786 54 40
E-post

Assistent till riksdagsgruppens ledning
Linda Baudin
08-786 42 73
E-post

Organisationssekreterare
Alaa Idris 
08-786 46 32
E-post 

Beslutsstöd kanslichef/VU/PS
Pia Magnusson
08-786 48 48
E-post 

Politisk sekreterare
Roger Syrén
08-786 45 32
E-post 

Stöd till Riksdagsgruppen
Claudia Solar
08-786 52 70 
E-post

Assistent event
Petra Dahlberg
08-786 59 47
E-post

 


HR-funktionen

 

HR-chef
Mikael Björk Blomqvist
08-786 65 40

Assistent
Lena Karlsson
08-786 65 21
E-post 

IT-samordnare
Mattias Gökinan
08-786 55 64 
E-post


Ekonomifunktionen

Ekonomichef
Lars Löfgren
08-786 58 49
E-post

Ekonomiassistent
Maria Eklund
08-786 40 30 
E-post

Ekonomiassistent
Anna Perman
08-786 65 52
E-post 

Controller
Lotta Visén
08-786 60 72
E-post


Avdelningen för Folkrörelse och Kampanj

Avdelningschef
Moa-Lisa Fransson
08-786 47 16
E-post

Projektledare
Anna Söby
08-786 59 88
E-post

Internkommunikatör
Elin Sundin
08-786 45 97
E-post

Medlemssystemsutveckling
Peter Åhlberg
08-786 60 17
E-post 

Kongressamordnare
Johan Öhrn
08-786 59 98
E-post 

Programansvar studieutveckling
Jörgen Danielsson
08-786 60 47
E-post

Förtroendemannautveckling
Peter Öhman
08-786 59 03
E-post

Folkrörelsestöd
Petra Enger
08-786 60 13
E-post

Ombudsman för organisationsutveckling
Thomas Carlhed
08-786 60 95
E-post  

Organisationsombudsman
Jill Melinder
08-786 62 57
E-post  

Organisationsombudsman
Benedict Hugosson
08-786 62 93
E-post  

Valkretsombudsman 
Richard Rosander
08-786 61 19
E-post  

Valkretsombudsman
Helena Carlsson
08-786 62 91
E-post  

Ombudsman event
Anna Nikula
08-786 62 45
E-post 

Ombudsman kyrkopolitik
Lars G Linder
08-786 64 93
E-post 

Direktkommunikation kampanj/arrangemang
Kenan Harbas 
08-786 64 83
E-post 


Avdelningen för Analys och Opinion

 

Avdelningschef/Kommunikationschef
Nina Wadensjö
08-786 45 47
E-post

Presschef/Biträdande avdelningschef
Håkan Gestrin
08-786 52 39
072-522 12 36
E-post

Webbstrateg
Charlotta Ulvenlöv
08-786 58 91 
E-post

Webbredaktör
Malin Fagerberg-Wikström 
08-786 60 21
E-post

Digital kommunikation
Mimmi Toreheim
08-786 60 22
E-post

Digital kommunikation
Ayan Jamil
08-786 60 23
E-post

Rörlig bild
Victor Svedberg
070-780 01 39
E-post

Talskrivare
Björn Fridén
08-786 48 19
E-post

Pressekreterare
Stefan Hell Fröding
08-786 47 24
070-839 84 86
E-post

Pressekreterare
Åsa Söderén
08-786 63 23
072-736 63 23
E-post

Pressekreterare
Isabell Ekvall
08-786 57 84
072-736 57 84
E-post

Pressekreterare 
Peter Liljeros
08-786 58 73
072-576 58 73


Digital kommunikation
Andreas Larses
08-700 26 00
E-post

Opinionsanalys
John Zanchi
08-786 44 06
E-post

Omvärldsanalys
Maria Hjelm
08-786 60 24
E-post

Omvärldsanalys
Olle Sundgren
08-786 62 82
E-post

Omvärld/utredning Rapport
Daniel Kreivi
072-738 62 55
E-post

Reklam och form
Erik Hjalmarsson
08-786 58 96
E-post

Kampanjstöd
Petra Axelsson
08-786 58 90
E-post

Utvecklingschef
Christian Scharf
08-786 58 95
E-post

Politikutveckling, samordnare
Clara von Otter
08-700 26 00
E-post

Politikutveckling
Payam Moula
08-700 26 00
E-post

Politikutveckling
Ulrika Lorentzi
08-700 26 00
E-post

Politikutveckling
Annika Andersson Ribbing
08-700 26 00
E-post

Politikutveckling
Rozgar Watmani
08-700 26 00
E-post

Politikutveckling
Sam Assadi
08-786 47 19
E-post

Politikutveckling
John Josefson
08-786 60 59
E-post


 

Politiska Avdelningen

Avdelningschef
Mikael Magnusson
08-786 52 10
E-post

Bitr. Avdelningschef
Anders Wallin
08-786 48 59
E-post

Politisk sekreterare Finansutskottet
Khaled Saibi
08- 786 59 29
E-post

Politisk sekreterare Näringsutskottet
Erik Gutiérrez-Aranda
08-786 59 9
E-post

Politisk sekreterare Kulturutskottet
Ulla Bab Rydbeck
08-786 43 73
E-post

Politisk sekreterare Civilutskottet
Ola Nilsson
08-786 65 64
E-post    

Politisk sekreterare Skatteutskottet
Henry Pettersson
08-786 48 20
E-post

Politisk sekreterare Försvarsutskottet
Maria Lönn
08-786 58 69
E-post


Politisk sekreterare Socialförsäkringsutskottet
Malin Axelsson
08-786 48 16
E-post

Politisk sekreterare Miljö- och jordbruksutskottet
Anders Grönvall
08-786 53 12
E-post

Politisk sekreterare Utbildningsutskottet
Johan Rydstedt
08-786 58 29
E-post

Politisk sekreterare
Magdalena Emreus
08-786 60 31
E-post

Politisk sekreterare Arbetsmarknadsutskottet

Ulla Johansson
08-786 40 74
E-post

Politisk sekreterare Konstitutionsutskottet
Mikael Sundesten
08-786 68 06
E-post


Politisk sekreterare EU-nämnden
Sanna Vent

Politisk sekreterare Socialutskottet
Kata Hansson
08-786 64 97
E-post

Politisk sekreterare Trafikutskottet
Toomas Almqvist
08-786 47 66
E-post

Politisk sekreterare ledamotsstöd
Joakim Edhborg
08-786 41 15
E-post

Politisk sekreterare EU-nämnden
Camilla Frick
08-786 61 99
E-post

Politisk sekreterare Nordiska Rådet
Mia Nikali
08-786 40 84
E-post


Politisk sekreterare Utrikesutskottet
Emma Karlsson
08-786 60 32
E-post

Politisk sekreterare Justitieutskottet
Pia Magnusson
08-786 48 48
E-post  

Utredare
John Josefson

 


  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut