Kan jag få reda på vad som är registrerat om mig i ert register?

Ja, du har rätt att få information i form av ett så kallat registerutdrag. Du kan få ett sådant besked gratis per år. Finns inga uppgifter om dig ska du få besked om det. Normalt ska informationen lämnas inom en månad.

Om du vill veta om något/vad som finns registrerat om dig hos oss kan du skriva till oss på följande adress:

Socialdemokraterna
Registerutdrag
105 60 Stockholm

Så här kan du skriva en ansökan om registerutdrag:

Till..........................................................................
(Myndighet, företag, organisation)

Härmed ansöker jag om information enligt 26 § personuppgiftslagen.

...........................................................................
(Ort och datum)

..........................................................................
(Namnteckning)

.........................................................................
(Namnförtydligande, personnummer och adress.)

OBS! Du måste skicka in din begäran skriftligt (fax eller e-post räcker inte).

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut