RSS anpassning

Vill du veta när det kommer något nytt på socialdemokraterna.se utan att behöva besöka vår webbplats? Använd en rss-läsare och få hem alla våra färska rubriker till din dator.

Rss är formatet som gör att du kan bli din egen nyhetsbyrå. Med ett särskilt program på datorn, rss-läsare, kan du ha ständig bevakning på dina favoritwebbplatser och -bloggar, förutsatt att de är rss-anpassade.

RSS-läsare

Det finns en uppsjö av olika rss-läsare, en del är gratis och andra kostar pengar. Vi använder själva ett gratisprogram för PC som är väldigt enkelt att använda. Det heter FeedReader.

Klistra in nedanstående länk i din rss-läsare, för att få rubriker från socialdemokraternas webbplats:
http://www.socialdemokraterna.se/Media/RSS/

Vad är RSS?

Rss står för Really Simple Syndication (finns även andra uttydningar) och används till att skapa ett rss-flöde, textinformation som är skriven i xml (Extensible Markup Language), en kod som används på webbsidor. Ett vanligt användningsområde för rss är att hämta rubriker från olika webbplatser.

 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut