Talsyntesen

Genom att klicka på "Läs upp sidan" högst upp till höger kan du få sidan uppläst av en syntetisk röst.

Vår talsyntes levereras av ReadSpeaker AB. Meddela gärna konstiga uttal eller andra synpunkter om hur tjänsten fungerar till: info@readspeaker.com

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut