10 år med Göran Persson som partiledare

”Jag är stolt över vårt parti och över vad vi uträttat i Sverige under de gångna åren.
Jag är stolt över den svenska modellen och den svenska välfärden – över att vara en del av den socialdemokrati som både bygger den och är dess starkaste försvarare.
Jag är stolt över att vara en del av den rörelse som också har visionerna, som vill och som kommer att bygga bron till framtiden. Jag är stolt över att vara en del av en rörelse som aldrig blir nöjd, som vill mer och bättre – i denna brytningstid, precis som när Mäster Palm stod här i Malmö för hundra år sedan. Frihet, jämlikhet, broderskap – vi vet vad socialdemokraterna vilja.”

Göran Persson i sitt öppningstal vid partikongressen i Malmö 29 oktober 2005


”Vad är det som driver ett samhälle? Vilka är våra drivkrafter?

Jag talar om solidaritet, men det är klart att det finns andra idéer om hur ett samhälle kan drivas framåt. Det finns de som tror att det är moroten enbart, att det är pengar. Eller att det är piskan. Jag tror inte att det är så enkelt. Jag tror att det är mycket mer komplicerat än så.

Jag tror att ett samhälle drivs framåt när vi människor förmår släppa loss det bästa av oss själva. Det gör vi när vi känner oss trygga. När vi orkar se oss själva i vår granne. När vi orkar sätta oss in i hur andra människor har det och förstå att det skulle kunna vara vi. När inte
olikhet skapar konflikter eller rädsla, utan är någonting som snarast upplevs som en styrka och en tillgång. När vi är trygga och öppna för andra – då släpper vi loss det bästa i en samhällsutveckling.

Se dig själv i din nästa – det är ett uttryck som på många sätt också är solidaritetens uttryck. Ett samhälle där vi ser oss själva i vår nästa är ett gott samhälle. Det är ett samhälle med sådana drivkrafter som jag tror på och som vi socialdemokrater arbetar för.”

Göran Persson i sitt Solidaritetstal vid partikongressen i Malmö 1 november 2005


Läs rapporten Vi håller vad vi lovar - En rapport om vad vi socialdemokrater åstadkommit sedan 1994.

Den här rapporten redogör för vad vi socialdemokrater åstadkommit sedan vi
fick väljarnas förtroende i valet 1994. Under dessa 12 år har vi lyckats
genomföra många reformer och Sverige har på många sätt blivit ett bättre land
att leva i.
Några fakta tål att upprepas:
- 300 000 fler människor i Sverige har fått ett jobb.
- 15 000 fler lärare i skolan
- 13 000 fler läkare, sjuksköterskor och barnmorskor i sjukvården

Rapport_Vi håller vad vi lovar_060313.pdf