Almedalen 2006

Olof Palme la grunden för Almedalsveckan när han 1968 höll tal i Visby från ett lastbilsflak. Sedan dess har traditionen levt vidare.


Webb-TV:  Lyssna till Göran Perssons tal i webb-TV.

Webb-TV:  Pressträff med Göran Persson

Artikel:      Manifestation för kollektivavtalen

Bilder:       Almedalsveckan i bilder


Länk till Aktuellt i Politiken (öppnas i nytt fönster)


Program för politikerveckan

Söndagen den 2 juli

Göran Persson håller presskonferens.

Tid: Söndag 2 juli kl 14.30

Plats: Högskolan på Gotland, sal E22 bottenvåningen, Cramérgatan, Visby

Partiordförande Göran Persson talar i Almedalen kl. 19.00.

Måndagen den 3 juli

Vi bygger staden
- Jobben, boendet och resandet i ett tioårsperspektiv

Behövs miljöstyrande avgifter i framtidens Stockholm? Var finns jobbem och vad krävs för en utvecklande arbetsmarknad? Var och hur bor vi och för vem ska staden bygga?

Under Almedalsveckan i Visby bjuder finansborgarrådet Annika Billström (s) in till ett kreativt seminarium om Stockholms framtid.

Tid:  Måndagen den 3 juli kl 16:00 - 18:00
Plats:  Högskolan på Gotland, sal B34

Medverkande:
Annika Billström, finansborgarråd (s),
Göran Brulin, professor Arbetslivsinstitutet,
Kurt Axelsson VD, arkitekt och amatörskådespelare, MONDO arkitekter, Birgitta Gelhaar, arkitekt MONDO arkitekter,
Jonas Eliasson, expert miljöavgifter/trängselskatt,TRANSEK.
Moderator: Annika Hagström.

Arrangör: Socialdemokraterna i Stockholms stadshus

Dokusåpor och subkulturer - Vår tids värdegrund?
Tid: Kl 10.00-12.00
Plats: Metodistkyrkan, Adelsgatan, Visby
Arrangörer: Broderskapsrörelsen och ABF Gotland tillsammans med Föreningen Svenska Läromedel
Medverkande: Lars H Gustafsson, barnläkare och författare, Jan Emanuel Johansson, riksdagsledamot och Robinsonvinnare, Lennart Koskinen, biskop och Marie Carlsson, förläggare
Information: Jonas Hehrne, 0733 12 14 83

Ungdomarna och jobben - vad kan vi göra mer?
Arrangör: LO
Plats: Restaurang Hamnplan 5 i Visby
Tid: 10.00 - 12.00
Medverkar gör bland annat : Wanja Lundby-Wedin, ordförande, LO, Ibrahim Baylan, skolminister, Dag Klackenberg, vd, Svensk Handel, Lars Sjöström, ställföreträdande gd AMS och Håkan Sörman, vd Sveriges Kommuner och Landsting.
Information: Kicki Malmström, LO, mobil 070-688 26 40

Partidebatt om avtalade villkor - om arbetsmarknadens utveckling
Arrangör: Fastighets, Elektrikerna, Skogs- och Träfacket, Byggnads och Målarna.
Plats: Högskolan i Visby
Tid: 10.00 - 12.00.
Deltagare från de politiska partierna.

Den dyra deltiden
Arrangör: Kommunal
Tid: 13.00 - 15.00
Plats: Restaurang Hamnplan 5 i Visby
Medverkar gör bland annat: Ylva Thörn, ordförande Kommunal, Erland Olauson, avtalssekreterare LO, Sven-Erik Österberg, kommunminister och Paula Liukkonen, docent i företagsekonomi.
Förtäring: Kaffe med bröd
Information: Anki Sandberg, Kommunal, tel 08-728 28 00

Har FN en framtid?
Tid: 14.00-16.00
Plats: Metodistkyrkan, Adelsgatan, Visby
Arrangörer: Broderskapsrörelsen och ABF Gotland tillsammans med Svenska FN-förbundet.
Medverkande: Ingvar Carlsson, f.d. partiledare (s), Aleksander Gabelic, FN-förbundet och Peter Weiderud, Broderskapsrörelsen

Filmvisning
Arrangör: Livs
Tid: 15.00 - 16.30
Plats: Restaurang Hamnplan 5 i Visby
En film om övervåld och trakasserier mot fackligt aktiva i Indonesien.
Efter filmen samtalar Mats Wingborg med Hans-Olof Nilsson, Livs förbundsordförande.

Konsert ”KÄRLEK OCH POLITIK” Mikael Wiehe
Tid: 20.00
Plats: Metodistkyrkan, Adelsgatan, Visby
Arrangörer: Broderskapsrörelsen och ABF Gotland tillsammans med Olof Palmes Internationella Centrum

Tisdagen den 4 juli

Socialdemokraternas ekonomisk-politiska seminarium: Framtidens jobb i en globaliserad värld
Medverkande: Pär Nuder, Ségolène Royal, fransk parlamentsledamot, Poul Nyrup Rasmussen, ordförande i europeiska socialistpartiet, och Stefan Löfven, ordförande i IF Metall.
Tid: 10.00
Plats: Högskolan på Gotland, sal B 51
Efter seminariet ges media tillfälle att ställa frågor. Antalet platser är begränsat. Media har företräde och övriga intresserade välkomnas i mån av plats.

Frukostseminarium: Rån, hot och våld - en brutal verklighet för medlemmar
Tid: 08.30 - 10.00
Plats: Restaurang Hamnplan 5 i Visby
Arrangör: Handels och Transport
Medverkande: Thomas Bodström, justitieminister, Carin Göthblad, länspolismästare Stockholm, Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi
Lars-Anders Häggström, ordförande Handelsanställdas förbund och Per Winberg, ordförande Transport.
Förtäring: Kaffe och smörgås
Information: Stina Isaksson, Handels, mobil 070-295 03 66

Ny tid för industrin – ge ungdomarna chansen
Tid: 10.00 – 12.00
Plats: Restaurang Hamnplan 5 i Visby
Arrangör: Sveriges Industriarbetare (Grafikerna, IF Metall, Livs, Pappers,
Skogs -och Träfacket)
Medverkande: Stefan Löfven, ordförande IF Metall, Anna Sjödin,SSU-ordförande, Tove Lifvendahl, samhällsdebattör och f d MUF-ordförande, Inga-Lill Lindqvist, utbildningsledare Sunne och Erik Lundström, Teknikföretagen Örebro.
Förtäring: Seminariet avslutas med lunch.
Information: Margaretha Holmqvist, politiskt sakkunnig IF Metall, mobil
070-654 11 13

Gotland – energilandskap? Vad kan omställning från olja innebära för Gotlands lantbruk
Tid: Kl 10.00 – 12.00
Plats: Metodistkyrkan, Adelsgatan, Visby
Arrangörer: Broderskapsrörelsen och ABF Gotland
Medverkande: Stefan Edman, utredare, Marianne Samuelsson, landshövding och Svante Runfeldt, Betodlareföreningen

Hur ska Sverige hantera globaliseringen?
Tid: 13.00 – 14.45
Plats: Restaurang Hamnplan 5 i Visby
Arrangör: LO
Medverkande: Wanja Lundby Wedin, ordförande LO, Urban Bäckström, vd Svenskt Näringsliv, Dan Andersson, chefsekonom LO och Albin Kainelainen, ekonom LO.
Förtäring: Kaffe och kaka
Information: Albin Kainelainen, LO, mobil 070-610 26 80

Vita jobb - om att ta ansvar genom att ställa krav

Under Almedalsveckan i Visby bjuder arbetsmarknadsborgarrådet Roger Mogert in till ett seminarium om hur kommuner kan ta ansvar för personalens anställningsvillkor och arbetsförhållanden hos leverantörer genom att ställa krav i upphandlingar.

Tid:  Tisdagen den 4 juli kl 13:00 - 14:30
Plats:  M/S Victorina, Visby inre hamn

Medverkande:
Roger Mogert (s), Arbetsmarknadsborgarråd Stockholms stad,
Kurt Junesjö, jurist (tidigare LO-TCO),
Per Winberg, Ordf Transportarbetarförbundet,
Gesa Markusson, Ombudsman Fastighetsanställdas förbund.

Kontaktperson: Calle Nathansson, tfn 070 472 91 99

Mellanöstern – vad gör Sverige? Om konflikten och möjligheter till svenskt agerande
Tid: Kl 14.00-16.00
Plats: Metodistkyrkan, Adelsgatan, Visby
Arrangörer: Broderskapsrörelsen och ABF Gotland
Medverkande: Gunilla Carlsson, riksdagsldamot (m), Abdul Saleh Shafi, generaldelegat och Sverker Åström, diplomat, debattör

Onsdagen den 5 juli 

Frukostseminarium: Tystnaden på jobbet
Arrangör: SEKO
Plats: Restaurang Hamnplan 5 i Visby
Tid: 08.30 – 11.00
Medverkande: Janne Rudén, förbundsordförande SEKO, Eva Nordmark, förbundsordförande SKTF, Agneta Lindblom Hulthén förbundsordförande Svenska Journalistförbundet, Stig Malm, f d LO-ordförande ochSarah Wägnert, undersköterska som vägrade hålla tyst
Förtäring: Kaffe och fralla
Information: Jonas Pettersson, SEKO, tel 08-791 41 00

Att vara muslim i Europa - Kan islam få en meningsfull plats?
Tid: Kl 10.00 – 12.00
Plats: Metodistkyrkan, Adelsgatan, Visby
Arrangörer: Broderskapsrörelsen och ABF Gotland tillsammans med Sveriges muslimska råd
Medverkande: Helena Benouda Sveriges Muslimska Råd och Tariq Ramadan, professor.

Manifestation för kollektivavtalen
Samling vid högskolan cirka 12.00, avmarsch kl.12.30.
SEKO sjöfolk, SEKO och Byggnads arrangerar en gemensam demonstration för kollektivavtalen. Vi hoppas att det blir den största manifestationen i Almedalsveckans historia.
Samling och appeller vid SEKO-tältet på Donners Plats kl.13.00.
Korta appeller hålls av: Kenny Reinhold, ordförande SEKO sjöfolk, Janne Rudén, förbundsordförande SEKO, Stefan Löfvén, förbundsordförande IF Metall, Hans Tilly, förbundsordförande Byggnads och Visgruppen KAL underhåller.

Lunchseminarium: Billig mat - en dyr affär
Tid: 11.00 – 13.00
Plats: Restaurang Hamnplan 5 i Visby
Arrangör: Livs
Medverkande: Hans Olof Nilsson, Livs förbundsordförande, Gunnar Brulin, journalist och författare, Susanne Wellin Berger, vd LivsTek och Christina Axelsson, riksdagsledamot (s)
Förtäring: Matig lunchmacka

Besöksnäringen – mångfaldsbransch eller underklassjobb?
Tid: 13.30 – 14.45
Plats: Restaurang Hamnplan 5 i Visby
Arrangör: Hotell och Restaurangfacket
Medverkande: Ella Niia, ordförande Hotell och restaurangfacket, Mats Hulth, vd SHR, Jens Orback, jämställdhets- och integrationsminister och Tobias Billström, integrationsansvarig (m).
Förtäring mellan 13.00-13.30 serveras en lätt lunch
Information: Daniel Färm, kommunikationschef HRF, mobil 070-650 12 09

Vem bryr sig när flyktingen fått uppehållstillstånd? Om frivilligorganisationernas roll i flyktingmottagande och integration
Tid: Kl 14.00-16.00
Plats: Metodistkyrkan, Adelsgatan, Visby
Arrangörer: Broderskapsrörelsen och ABF Gotland tillsammans med Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd, FARR
Medverkande: Kerstin Blomberg. Rädda Barnen, Juan-José Cassis, Länsstyrelsen, Emelia Frennmark, projektledare och Barbro Holmberg, migrationsminister

Våld mot kvinnor i vardagen och i krig
Tid: 15-17
Plats: Hamnplan 5 i Visby
Medverkande: Jens Orback, jämställdhetsminister, Marita Ulvskog, initiativtagare till Nätverket Feministas, partisekreterare, Viola Furubjelke, generalsekreterare, Olof Palmes Internationella Center, Kerstin Grebäck, generalsekreterare, Kvinna till Kvinna och Pernilla Ahlsén, frilansjournalist, författare till nytt fakta- och diskussionsmaterial om våld mot kvinnor.
Arrangör: Olof Palmes Internationella Center och Nätverket Feministas

Medlemskväll hos LO och LO-förbunden
Tid: 17.00  och framåt
Plats: Restaurang Hamnplan 5 i Visby
Arrangör: LO
Mat, prat, kultur och fotboll på storbildsteve.
”Mamma Går Och Dansar” spelar och underhåller

Konsert ”I full frihet” Lars Demian
Tid: 20.00
Plats: Metodistkyrkan, Adelsgatan, Visby
Arrangörer: Broderskapsrörelsen och ABF Gotland

Torsdagen den 6 juli

Tredje debatten mellan Annika Billström och Kristina Axén Olin
Torsdagen den 6 juli möts finansborgarrådet Annika Billström (s) och oppositionsborgarrådet Kristina Axén Olin (m) i en tredje debatt inför höstens val. Debatten äger precis som förra året rum under Almedalsveckan i Visby.

Tid: Torsdagen den 6 juli klockan 18.00.
Plats:  Wisby Hotell
Presskontakt (s) Jimmy Larsson-Hagberg 070-47 29 30

Frukostseminarium: Vad alliansens förslag innebär för en arbetslös kommunalare
Tid: Torsdag 6 juli kl 08.00 – 09.30
Frukost serveras från 07.30
Plats: Restaurang Hamnplan 5 i Visby
Arrangör: Kommunal
Medverkande: Anita Lundberg, biträdande kassaföreståndare för Kommunals a-kassa, Alexander Löfgren, verksamhetsutvecklare för Kommunals a-kassa och Christina Zedell, facklig/politisk ombudsman Kommunal
Information: Anki Sandberg, Kommunal, tel 08-728 28 00

Vilka är de utsatta? - perspektiv på svensk välfärd. Presentation av rapport av Gunvall Grip om välfärd och utsatthet i Sverige
Tid: Kl 10.00 – 12.00
Plats: Metodistkyrkan, Adelsgatan, Visby
Arrangörer: Broderskapsrörelsen och ABF Gotland
Medverkande: Ann-Sofi Gauffin, ordf Stopp och Ola Johansson, Broderskapsrörelsen

Globalt samarbete för bra arbetsmiljö och goda villkor
Tid: 13.00 – 15.00
Plats: Restaurang Hamnplan 5 i Visby
Arrangör: Byggnads och Olof Palmes internationella centrum
Medverkande: Anita Normark, generalsekreterare Byggnads- och Träarbetarinternationalen, Viola Furubjelke, generalsekreterare Olof Palmes internationella centrum, Thomas Bergmark, manager of social and environmental affairs, IKEA group, Representant från Skanska.
Förtäring: Kaffe och bulle
Information: Christer Lindblad, pressekreterare Byggnads, mobil 070-265 38 38.

Fängslad för politisk kamp - om de politiska fångarnas kamp för frigivning och demokrati i Burma.
Tid: 14.00-16.00
Plats: Metodistkyrkan, Adelsgatan, Visby
Arrangörer: Broderskapsrörelsen och ABF Gotland i samarbete med S-studenternas Burmautskott
Medverkande: Bo Kyi, frisläppt fånge och ledare för AAPP (Association for Assistance of political prisoners)

Konsert ”Litet Cohen och litet mer…”
Tid: 20.00
Plats: Metodistkyrkan, Adelsgatan, Visby
Arrangörer: Broderskapsrörelsen och ABF Gotland
Medverkande: Tomas Boström, Toni Holgersson och Hjalmarssons kvartett

Fredagen den 7 juli

Frukostseminarium: Vem bryr sig om LO-kvinnors värk?
Tid: 08.30-10.00
Plats: Restaurang Hamnplan 5 i Visby
Arrangör: LO
Medverkande: Ulla Lindqvist, andre vice ordförande LO, Anders Teljebäck, statssekreterare, näringsdepartementet och Laila Naraghi, förbundsstyrelseledamot SSU
Förtäring: Frukost, kaffe
Information: Stefan Wiberg, ombudsman LO, mobil 070-630 40 46

Politik för global utveckling! En bredare u-landspolitik – vad hände? Redovisning av nytt PGU-index
Plats: Metodistkyrkan, Adelsgatan, Visby
Arrangörer: Broderskapsrörelsen och ABF Gotland tillsammans med Diakonia
Tid: 10.00 – 12.00
Medverkande: Berndt Ekholm, riksdagsledamot (s), Ewa Börling, riksdagsledamot (m), Bo Forsberg, Diakonia och Maud Johansson, Forum Syd

Konsert ”Sverigeressor” Tomas Andersson-Wij
Tid: 20.00
Plats: Metodistkyrkan, Adelsgatan, Visby
Arrangörer: Broderskapsrörelsen och ABF Gotland