Artikel om sjukförsäkringsinitiativ

Artikeln publicerades på Svd Brännpunkt 7 juni 2011

 

Nästan 50000 personer har hittills utförsäkrats och bara cirka 3 procent av dem som utförsäkrades vid årsskiftet 2009/10 har fått någon form av jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Den tänkta arbetslinjen fungerar inte – sjuka blir utförsäkrade i stället för att få rehabilitering och stöd. Därför föreslår vi i dag att riksdagens socialförsäkringsutskott ska ta ett utskottsinitiativ för att tvinga regeringen att agera.

Socialförsäkringsutredningen är i full gång och vi kommer att arbeta konstruktivt för att få en bättre fungerande försäkring, inte minst när det gäller stödet för återgång i arbete.

Men utredningen ska inte vara klar förrän 2013 och vi kan inte vänta med att rätta till åtminstone de värsta bristerna i sjukförsäkringen. Nästan 50000 personer har hittills utförsäkrats och bara cirka 3 procent av dem som utförsäkrades vid årsskiftet 2009/10 har fått någon form av jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Den tänkta arbetslinjen fungerar inte – sjuka blir utförsäkrade i stället för att få rehabilitering och stöd.

Därför föreslår vi i dag att riksdagens socialförsäkringsutskott ska ta ett utskottsinitiativ för att tvinga regeringen att agera. Nu är det upp till bevis för de regeringspartier som kritiserat sjukförsäkringen. Vår förhoppning är att de är beredda att agera för att förbättra för de svårt sjuka människor som nu faller igenom skyddsnäten. Vi kommer att föreslå förändringar på tre områden. Det är långt ifrån de enda förändringar vi skulle vilja göra. Men nu handlar det om de mest akuta åtgärderna för att förhindra fortsatta utförsäkringar.

  • För det första anser vi att de personer som har eller har haft tidsbegränsad sjukersättning, och som saknar sjukpenninggrundande inkomst, ska återförsäkras så att man får en ersättning som ligger i nivå med den man tidigare hade. Det här handlar om cirka 6000 svårt sjuka personer som aldrig har kunnat arbeta och som efter utförsäkringen har visat sig inte kunna tillgodogöra sig någon aktivitet hos Arbetsförmedlingen. Regeringen förslår att de nu ska få en ersättning som är väsentligt lägre än tidigare sjukersättning – för många 4000 kronor i månaden i sänkt ersättning. Det är vare sig värdigt eller acceptabelt. Ingen har valt att bli svårt sjuk.
  • För det andra anser vi att utförsäkringarna måste upphöra. Det är självklart att den som kan jobba också ska göra det. Men lika självklart är att det inte går att sätta tidsgränser för hur länge sjukdomar varar – däremot kan man sätta tidsgränser för när man ska tillförsäkras stöd och rehabilitering. Vi vill därför införa en rätt för sjukskrivna att få tillgång till arbetslivsintroduktion hos Arbetsförmedlingen och samtidigt behålla sin sjukpenning så länge man inte har någon arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen kan då koncentrera sig på den som faktiskt, efter rehabilitering, har en möjlighet att komma tillbaka till jobb. Det är ett effektivt sätt att arbeta.
  • För det tredje anser vi att den prövning av arbetsförmågan som görs efter 180 dagars sjukskrivning av rättssäkerhets- skäl och i avvaktan på en långsiktig lösning måste återgå till hur det var tidigare. Den prövning som görs i dag görs mot en i det närmaste fiktiv arbetsmarknad vilket får stora konsekvenser bland annat för människor som klarar ett arbete på deltid.

Vi kan alla bli sjuka. Därför måste vi kunna lita på att sjukförsäkringen fungerar och ger både snabb rehabilitering tillbaka till arbete och ekonomisk trygghet under den tid det tar. Ingen blir friskare för att man blir fattigare. Det är dags att de borgerliga partierna tar till sig av kritiken och åtgärdar åtminstone de mest akuta problemen. Först då kan diskussionen om sjukförsäkringen handla om hur vi får en långsiktigt hållbar försäkring.

TOMAS ENEROTH, S
vice ordförande i socialförsäkringsutskottet

GUNVOR G ERICSON, MP
ledamot i socialförsäkringsutskottet

WIWI-ANNE JOHANSSON, V
ledamot i socialförsäkringsutskottet

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-06-07 11:51