Begäran om aktuell debatt

2011-12-07
Till talmannen

Begäran om aktuell debatt med anledning av den ökande arbetslösheten

Arbetsförmedlingen har idag presenterat sin prognos för 2012 och 2013. Den är mycket dyster. Arbetslösheten förväntas stiga till 8,5 % år 2013. Utgångsläget på arbetsmarknaden är tufft då vi redan idag, efter ett drygt år av stark tillväxt av nya jobb, ändå har en mycket hög arbetslöshet på 7,6 %. Ungdomsarbetslösheten är redan nu rekordstor – mer än var femte ung människa är arbetslös idag, och långtidsarbetslösheten har bitit sig fast.

Arbetsförmedlingen gör bedömningen att Sverige nu står inför den största utmaningen på arbetsmarknaden sedan 90-talskrisen. Den rekordhöga ungdomsarbetslösheten för väntas stiga snabbt. De som har särskilda svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden och få ett jobb utgör redan idag 60 % av de arbetslösa och Arbetsförmedlingen räknar med att antalet kommer att öka kraftigt.  Det hårt kritiserade Fas 3, som allt mer fått karaktären av ändstation på arbetsmarknaden, kommer att öka kraftigt.

Sveriges ekonomi står stark och det finns utrymme för stimulanser för att motverka arbetslösheten. Det krävs nu nya initiativ för att möta den vikande konjunkturen och rusta människor med kunskap och kompetens. Vägen till jobb och konkurrenskraft går via investeringar i den kunskapsbaserade ekonomin, inte genom fortsatta slentrianmässiga skattesänkningar.

Med anledning av den ökande arbetslösheten begär vi Socialdemokrater en aktuell debatt.

Stockholm den 7 december 2011
Carina Moberg
Gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen

Sidan uppdaterades senast: 2011-12-07 13:17
Taggar: