Holländska arbetarpartiet går till val

Under två dagar, 30 sept-1 okt, hade jag förmånen att följa kongressen för vårt systerparti, det holländska arbetarpartiet PvdA. På plats i en gammal nedlagd vaniljfabrik i Rotterdam hade ett par tusen holländska socialdemokrater samlats för att anta ett omfattande valmanifest och välja sina kandidater till underhuset i parlamentet.

Stämningen var mycket god och förväntningarna höga när kongressen inleddes med tal av Peter v Heemst, ordförande för PvdA i Rotterdam. Efter succén i lokalvalen i mars månad är PvdA i ledningen för flertalet kommuner bl a i Rotterdam. Heemst tal kretsade kring en ljus och stark framtidstro för såväl Rotterdam som Holland. Ekonomin var stark, kriminaliteten sjönk och fokus för PvdA individernas framtid och inte deras historia/ ursprung. Detta i ett samhälle där de sociala, ekonomiska klyftorna tidigare under kristdemokratiskt styre växte.

Partiordförande Wouter Bos höll ett starkt och karismatiskt anförande där han lyfte upp tre särskilt viktiga områden i PvdA:s agenda för en valseger.
1. Alla talanger ska användas
Alla ska kunna bidra till det gemensamma. Ingen ska lämnas utanför. Bättre och mer utbildning för yngre. Äldre ska kunna arbeta längre. En viktig del här är målet att ha den renaste miljön i Europa till 2020. Satsningar ska ske på hållbar utveckling och forskning kring detsamma och genom det skapas nya och jobb och ekonomisk utveckling.
2. ”Problem areas shall be opportunity areas”.
Det finns områden i Holländska städer som idag är problemområden med stort utanförskap. Dessa områden ska prioriteras särskilt med riktade satsningar på renoveringar av byggnader, höjda lärarlöner, särskilt lyfta goda exempel och föredömen, sänkta skatter för företag i dessa områden.
3. ”Restoring solidarity”
PvdA vill bevara och återskapa solidariteten mellan generationerna. Kvalitén för de äldre måste öka. Solidaritet även i traditionell mening gällande andra länder måste öka.

Sammantaget är PvdA ett mycket ungt, engagerat och självsäkert parti som har vädring på regeringsmakten inför valet den 26 november. Överallt fanns känslan hos PvdA-aktivisterna att de tillhörde det vinnande laget.

Glädjande nog för oss i Sverige så är de främlingsfientliga partierna på väg ut igen. De sönderdelas i fler mindre partier. Det mest kända ”Lijst Pim Fortuyn” gick kraftigt bakåt i förra valet, från 28 mandat i parlamentet till 8. Nu ligger de kring 1-2 mandat i opinionsundersökningarna. Detta visar på att kampen mot Sverigedemokraterna måste fortsätta och kan de facto förändra deras tillväxt.

 

Måttot på kongressen var just Holland kan bättre och det är den bestående känslan jag har när jag kommit hem. PvdA framstår i alla högsta grad som ett vinnande lag med fokus på rätt frågor.

 

Peter Henriksson
Internationell kontaktperson i Skåne vid PvdA:s kongress