Idédebatt och omvärldsanalys

De fyra olika grupperna ska bestå av ordförande och ledamöter.  Till sig ska grupperna knyta experter, forskare och rådgivare. Sekreterare utses efter samråd med respektive ordförande.

Idédebatt och omvärldsanalys

"Idédebatten i partiet ska stimuleras och nätverksbyggande med progressiva krafter som finns i samhället ska utvecklas. Genom utåtriktad verksamhet i form av t.ex. seminarier och workshops till vilka forskare, eldsjälar med flera bjuds in vänder vi oss utåt för att söka kunskap och inspiration.  I omvärldsanalysen ska kunskap inhämtas av både positiva och negativa erfarenheter  från systerpartier i Europa och deras erfarenheter av främlingsfientliga krafter. Vi ska även lära av deras erfarenheter av facklig-politisk samverkan, folkrörelsearbete och liknande."

- utdrag ur partistyrelsens beslutsunderlag den 8 oktober.

Arbetsgruppen:
Kajsa Borgnäs, ordförande
Anna-Lena Högerud
Alaa Idris
Faraj Abu Iseifan
Joakim Jakobsson
Elin Lundgren
Peter Persson
Reza Talebi
Maryam Yazdanfar
Anders Österberg
Åsa Karlsson Björkmarker
Luciano Astudillo
Ola Asplund

Sidan uppdaterades senast: 2010-10-13 14:12