Karlsson: Dags för Torstensson att agera om vägcabotaget!


Idag utför utländska åkare transportarbete, s.k. vägcabotage, i Sverige utan begränsning. Det leder till att svenska åkerier får allt svårare att hävda sig i konkurrensen. Detta har fått Anders Karlsson (s), ordförande i riksdagens trafikutskott att lämna in en interpellation ställd till infrastrukturminister Åsa Torstensson där han undrar vad statsrådet tänker göra åt problemet.

- Det utländska cabotaget medför allvarliga problem för åkerierna som Åsa Torstensson skulle kunna lösa snabbt, säger Anders Karlsson (s) i en kommentar.

Vägverket har tagit fram ett förslag till regelverk för vad som ska gälla för tillfälligt vägcabotage. Enligt deras förslag ska en svensk definition av tillfällig inrikestransport vara max 10 kalenderdagar under en 60-dagarsperiod. Sker fler transporter gäller svensk arbetsrätt med kollektivtavtal osv.

- Jag är rädd för att Vägverkets förslag till avgränsning av vägcabotage har hamnat långt ner i byrålådan hos infrastrukturministern, säger Anders Karlsson och fortsätter:
- Hon måste handla snabbt om inte hela åkeribranschen ska riskeras.