Nej till färre universitet


Marie Granlund, vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott (s), avvisar universitetskansler Anders Flodströms utspel om att minska antalet universitet.

- Vi socialdemokrater ställer oss absolut avvisande till utspelet om att minska antalet universitet från 14 till 5 stycken.

- Det viktiga är att Sveriges universitet samarbetar ännu mer och profilerar sig i större utsträckning. Det finns ingen empirisk forskning som visar på att stora utbildningsenheter är mer
lyckosamma och ger bättre forskning och utbildning.

- I den internationella konkurrensen tycker vi att det är viktigt att fler får ta del av högre utbildning. Då är det viktigt att det finns utbildningsplatser i hela landet och inte bara i några få storstäder.