Ofullständigt förslag utan finansiering

– Jag hade förväntat mig att den moderatledda alliansen skulle knyta ihop säcken och berätta hur de ska finansiera sin politik. I stället ägnar de sig åt att försöka fiska röster bland äldre, och presentera nya kostnadskrävande förslag. Det ger ingen trovärdighet åt deras regeringsalternativ, säger Pär Nuder i en kommentar

– Jag blir bekymrad när jag tar del av den moderatledda alliansens förslag. Ordning och reda i de offentliga finanserna är centralt för ett lands ekonomi. Misslyckas en regering att få ihop plus och minus leder det till högre räntor och i förlängningen till lägre tillväxt och färre jobb.

– Först skulle finansieringen vara klar när arbetsgrupperna var det. Sedan sade Mikael Odenberg, moderaternas ekonomisk-politiske talesman, att vi skulle få vänta till vårpropositionen. I rapporten som presenteras idag står det att prioriteringarna ska göras till valmanifestet. Men i morse fick vi höra att finansieringen inte kommer förrän efter valet. Det vittnar om att oppositionen inte vill ta något ansvar.

– Det mest troliga är att vi inte kommer att få ta del av någon finansiering ens efter valet, utan att vi kommer att återgå till en regim där utgifterna överskuggar inkomsterna.

- Nu visar det sig att alliansen inte bara vill försämra anställningstryggheten för yngre, utan även för de äldre och snart antagligen alla löntagare. Ingen ska tydligen vara trygg på alliansens arbetsmarknad.


 

Sebastian de Toro
Politiskt sakkunnig hos Pär Nuder
08-405 19 71 
070-243 64 65