Öka fredsinsatserna

Det internationella samfundet måste bli bättre på att samordna sina fredsfrämjande insatser och den rika världen måste ta ett större ansvar. Våldsamheterna i Kosovo förra året gav en tydlig bild av vad som händer när samarbetet brister, skriver utrikes-minister Laila Freivalds.


Anslaget till det svenska försvarets internationella insatser ökar i år. Svensk personal deltar i tio av FN:s arton pågående operationer. Vi deltar under FN-mandat i de Natoledda insatserna i Kosovo och Afghanistan, i EU:s operation i Bosnien och i EU:s samtliga civila insatser. Dessutom är Sverige en av världens tio största biståndsgivare till FN:s fredsbyggande arbete. Allt detta ger oss ett stort ansvar.
I januari överlämnade jag en rapport om FN:s fredsfrämjande insatser till generalsekreterare Kofi Annan. Organisationer, myndigheter och regeringar i fjorton länder har deltagit i arbetet med att ta fram rapporten Meeting the Challenges of Peace Operations: Cooperation and Coordination. Rapporten innehåller sjuttio konkreta rekommendationer för hur FN:s fredsfrämjande insatser kan förbättras.
Rapportens huvudbudskap är att det internationella samfundet måste bli bättre på att samordna sina fredsfrämjande insatser. Våldsamheterna i Kosovo förra året var en skrämmande påminnelse om vad som händer när samarbetet brister.
Kosovo administreras av FN, och såväl EU som OSSE och Nato finns på plats. Ändå lyckades ingen förhindra de upplopp som bröt ut i hela Kosovo i mars förra året. Mer än tjugo människor, som det internationella samfundet skulle skydda, dödades. Oersättliga värden gick förlorade när trettio kyrkor stacks i brand, och djupa sår som en mödosam fredsprocess börjat läka slets upp på nytt.

Olösta konflikter leder till nya våldsamheter. Rapporten till FN konstaterar att det internationella samfundet ofta lämnar krigsdrabbade länder alltför snart efter att ett fredsavtal har undertecknats. Långsiktig fred och utveckling kräver mer än militär fredsfrämjande närvaro. Det behövs poliser, domstolar och demokratiskt styrda myndigheter, liksom en rättvis fördelning av naturresurser.
Sveriges unikt höga bistånd ger oss stora möjligheter att bidra till sådana insatser. Vi deltar i fredsfrämjande operationer med poliser, räddningstjänst- och kriminalvårdspersonal, domare och andra civila experter. Sverige driver också att FN:s fredsinsatser skall inkludera civila observatörer som bl a skall kunna rapportera om humanitära frågor. Akuta behov av mat, vatten eller hälsovård kan vara en källa till konflikter.
Sveriges militära alliansfrihet ger oss särskilda möjligheter att mäkla fred eller bidra till konfliktlösning och nedrustning. Genom att stå utanför Nato bevarar vi vår handlingsfrihet samtidigt som vi aktivt och solidariskt deltar i internationellt samarbete.
Det finns en stor politisk enighet om att Sverige skall stärka sitt bidrag till FN:s fredsfrämjande operationer, liksom till insatser under EU:s och Natos ledning. Regeringen ökar successivt anslagen till det fredsfrämjande arbetet, vilket gör det möjligt att öka våra bidrag till dessa insatser.

Moderaternas förslag om att använda bistånds-pengar till militära insatser är helt oacceptabelt. Världen satsar enorma summor på militär upprustning varje år. Samtidigt saknas resurser i kampen mot fattigdomen.
Sverige skall inte ge länder en ursäkt att kalla militära utgifter för bistånd. Istället bör en större del av de rika ländernas försvarsbudgetar gå till fredsbyggande arbete.
Fler länder måste bidra till FN:s fredsfrämjande operationer. De allra flesta som deltar i FN:s missioner, särskilt i fattiga länder, kommer ifrån andra fattiga länder. Den rika världen måste ta ett större ansvar. Sveriges bidrag till två FN-missioner i Afrika, i Kongo och i Liberia, innebar ett internationellt trendbrott. Vi hoppas att fler rika länder skall följa Sveriges exempel.
I en globaliserad värld är allas säkerhet, utveckling och respekt för de mänskliga rättigheterna av avgörande betydelse för fred och rättvisa. Sverige är sedan länge en pådrivande och respekterad aktör i det internationella samarbetet. Med regeringens politik kan vi spela en än mer framträdande roll.

LAILA FREIVALDS
"Öka fredsinsatserna"
Senast uppdaterad 5 februari 2006 00:05


Det internationella samfundet måste bli bättre på att samordna sina fredsfrämjande insatser och den rika världen måste ta ett större ansvar. Våldsamheterna i Kosovo förra året gav en tydlig bild av vad som händer när samarbetet brister, skriver utrikes-minister Laila Freivalds.


Anslaget till det svenska försvarets internationella insatser ökar i år. Svensk personal deltar i tio av FN:s arton pågående operationer. Vi deltar under FN-mandat i de Natoledda insatserna i Kosovo och Afghanistan, i EU:s operation i Bosnien och i EU:s samtliga civila insatser. Dessutom är Sverige en av världens tio största biståndsgivare till FN:s fredsbyggande arbete. Allt detta ger oss ett stort ansvar.
I januari överlämnade jag en rapport om FN:s fredsfrämjande insatser till generalsekreterare Kofi Annan. Organisationer, myndigheter och regeringar i fjorton länder har deltagit i arbetet med att ta fram rapporten Meeting the Challenges of Peace Operations: Cooperation and Coordination. Rapporten innehåller sjuttio konkreta rekommendationer för hur FN:s fredsfrämjande insatser kan förbättras.
Rapportens huvudbudskap är att det internationella samfundet måste bli bättre på att samordna sina fredsfrämjande insatser. Våldsamheterna i Kosovo förra året var en skrämmande påminnelse om vad som händer när samarbetet brister.
Kosovo administreras av FN, och såväl EU som OSSE och Nato finns på plats. Ändå lyckades ingen förhindra de upplopp som bröt ut i hela Kosovo i mars förra året. Mer än tjugo människor, som det internationella samfundet skulle skydda, dödades. Oersättliga värden gick förlorade när trettio kyrkor stacks i brand, och djupa sår som en mödosam fredsprocess börjat läka slets upp på nytt.

Olösta konflikter leder till nya våldsamheter. Rapporten till FN konstaterar att det internationella samfundet ofta lämnar krigsdrabbade länder alltför snart efter att ett fredsavtal har undertecknats. Långsiktig fred och utveckling kräver mer än militär fredsfrämjande närvaro. Det behövs poliser, domstolar och demokratiskt styrda myndigheter, liksom en rättvis fördelning av naturresurser.
Sveriges unikt höga bistånd ger oss stora möjligheter att bidra till sådana insatser. Vi deltar i fredsfrämjande operationer med poliser, räddningstjänst- och kriminalvårdspersonal, domare och andra civila experter. Sverige driver också att FN:s fredsinsatser skall inkludera civila observatörer som bl a skall kunna rapportera om humanitära frågor. Akuta behov av mat, vatten eller hälsovård kan vara en källa till konflikter.
Sveriges militära alliansfrihet ger oss särskilda möjligheter att mäkla fred eller bidra till konfliktlösning och nedrustning. Genom att stå utanför Nato bevarar vi vår handlingsfrihet samtidigt som vi aktivt och solidariskt deltar i internationellt samarbete.
Det finns en stor politisk enighet om att Sverige skall stärka sitt bidrag till FN:s fredsfrämjande operationer, liksom till insatser under EU:s och Natos ledning. Regeringen ökar successivt anslagen till det fredsfrämjande arbetet, vilket gör det möjligt att öka våra bidrag till dessa insatser.

Moderaternas förslag om att använda bistånds-pengar till militära insatser är helt oacceptabelt. Världen satsar enorma summor på militär upprustning varje år. Samtidigt saknas resurser i kampen mot fattigdomen.
Sverige skall inte ge länder en ursäkt att kalla militära utgifter för bistånd. Istället bör en större del av de rika ländernas försvarsbudgetar gå till fredsbyggande arbete.
Fler länder måste bidra till FN:s fredsfrämjande operationer. De allra flesta som deltar i FN:s missioner, särskilt i fattiga länder, kommer ifrån andra fattiga länder. Den rika världen måste ta ett större ansvar. Sveriges bidrag till två FN-missioner i Afrika, i Kongo och i Liberia, innebar ett internationellt trendbrott. Vi hoppas att fler rika länder skall följa Sveriges exempel.
I en globaliserad värld är allas säkerhet, utveckling och respekt för de mänskliga rättigheterna av avgörande betydelse för fred och rättvisa. Sverige är sedan länge en pådrivande och respekterad aktör i det internationella samarbetet. Med regeringens politik kan vi spela en än mer framträdande roll.

LAILA FREIVALDS