Ökat stöd till våldsutsatta barn

Barn som lever i våldsutsatta hem där de bevittnar våld och andra övergrepp ska få ökat stöd. Barnen som på detta sätt drabbas kan ha samma behov av stöd som barn som själva utsätts för brott. Tydligare reglering i socialtjänstlagen och rätt till brottsskadeersättning från staten är ett par av de åtgärder som regeringen lägger fram i en proposition som beslutas i dag. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna.

Förslaget i korthet:

  • I socialtjänstlagen slås fast att barn som bevittnar våld eller andra övergrepp, av eller mot närstående vuxna, är offer för brott.
  • Barn som bevittnar ett brott som är ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person, ska ha rätt till brottsskadeersättning från staten.
  • Personer som utsatts för brott ska i fler situationer än idag få information om vilka bestämmelser som gäller för meddelande av besöksförbud.

- Barnen tillhör en utsatt grupp i samhället som är helt beroende av vuxnas stöd och hjälp. Det förslag vi nu lägger fram är ytterligare ett steg framåt i detta viktiga arbete, säger justitieminister Thomas Bodström.

Lagändringarna föreslås träda ikraft den 15 november 2006.


Kontakt

Linda Romanus
Pressekreterare
Justitiedepartementet
103 33  Stockholm
Telefon 08-405 47 22
Mobil 070-592 58 17
linda.romanus@justice.ministry.se