Organisatorisk analys

De fyra olika grupperna ska bestå av ordförande och ledamöter. Till sig ska grupperna knyta experter, forskare och rådgivare. Sekreterare utses efter samråd med respektive ordförande.

Oganisatorisk analys

"Socialdemokraterna ska utvecklas och vitaliseras. Därför krävs en omfattande, bred, öppen och ärlig/självrannsakande diskussion utifrån bl.a. valanalys och inspiration från idédebatt och omvärldsanalys. Det kan ske både vid förtroenderåd under hösten 2010 och på lokal/regional nivå "

- utdrag ur partistyrelsens beslutsunderlag den 8 oktober.

Arbetsgruppen:
Johan Persson, ordförande
Anders Bergérus
Axel Björneke
Lilly Bäcklund
Dany Kessel
Ewa Lengstedt
Marie Linder
Ingemar Nilsson
Kristina Persdotter
Stefan Pettersson
Magdalena Streijffert
Nils Hultin
Tobias Baudin

Sidan uppdaterades senast: 2010-10-13 14:04