Österberg kommenterar redovisning av partibidragen

- Vi har inte bytt åsikt i frågan om redovisning av partibidragen. Vi har bytt metod. Vår målsättning om en ökad öppenhet står fast liksom vår uppfattning att lagstiftning är den rätta vägen att gå, säger Sven-Erik Österberg, ledamot av konstitutionsutskottet.

- Några riksdagspartier har varit motståndare till öppenhet, framförallt moderaterna och sverigedemokraterna. Moderaterna har bromsat de övriga borgerliga partierna som velat se en större öppenhet. Vi har därför, tillsammans med V och MP, under de senaste åren reserverat oss i riksdagen till förmån för en lagstiftning. Men reservationerna har varit verkningslösa. Moderaterna och Sverigedemokraterna har hittills blockerat varje initiativ i frågan, förklarar Österberg.

- I år sökte vi en ny metod för att nå framgång för våra krav. Vi fick med oss moderaterna på att diskutera frågan i kretsen av partisekreterare. Detta såg vi som en öppning från moderaternas sida till att åstadkomma en verklig förändring mot en större öppenhet vad gäller redovisningen av partifinansieringen. Vår målsättning är nu att komma överens i samtal med de övriga partierna kring hur en lagstiftning ska se ut och gå till, säger Österberg

- Under flera år har socialdemokraterna visat i ord och handling att vi står för en stor öppenhet vad gäller hur vår verksamhet finansieras. Vi har en öppen redovisning av våra räkenskaper på både central och lokal nivå och alla bidragsgivare, såväl individer som organisationer som ger över 20 000 kronor per år redovisas också. Detta ser vi som en självklarhet för alla partier i en fungerande demokrati, avslutar Österberg.


Presskontakt:

Jenny Engdahl
Pressekreterare
070-363 25 55
 
 

Taggar: