Pär Nuder och Lena Hallengren träffar ungdomar

Torsdagen den 9 mars träffar finansminister Pär Nuder och ungdomsminister Lena Hallengren ett trettiotal ungdomsorganisationer. Syftet är att diskutera ungas situation och den kommande ungdomssatsningen som regeringen, genom arbetet i en statsrådsdelegation, nu förbereder.

Regeringens övergripande mål för den nationella ungdomspolitiken är att alla ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd och verklig tillgång till makt.

Ungdomar är en heterogen grupp med olika ambitioner, olika förutsättningar och olika möjligheter. Unga är mer välutbildade och välinformerade idag än någonsin förr. Trots detta är ungdomstiden, vuxenblivandet en omvälvande tid i livet. Många känner stress inför kraven på prestation i skolan, flytta hemifrån och skaffa jobb.

Unga människor accepterar lika lite som andra människor att bli lämnade utanför samhället. Därför behövs en samlad och systematisk politik för ungdomar.

Statsrådsdelegationen kommer främst att inrikta sig på hur arbets- och bostadsmarknaden samt utbildning och fritid fungerar för unga. De kommer att presentera förslag till åtgärder i vårpropositionen men också arbeta med förslag inför nästa mandatperiod.

I statsrådsdelegationen ingår följande statsråd: Pär Nuder (sammankallande), Lena Hallengren, Mona Sahlin, Hans Karlsson, Morgan Johansson, Thomas Bodström och Jens Orback, Ylva Johansson, Ibrahim Baylan, Leif Pagrotsky.

Program

15.30-17.30   Diskussion mellan Lena Hallengren, Pär Nuder samt ungdomarna 

17.30-18.00   Avslutande fika

Plats: Ungdomsstyrelsen, Ringvägen 100.

Media är välkomna att delta under dagen, tid för mediafrågor finns klockan 17.30.

Kontakt

Jytte Guteland
Politiskt sakkunnig hos Pär Nuder
070-6863545

Anna Wennerstrand
Pressekreterare hos Lena Hallengren
0708-17 01 84

Taggar: