Politisk analys

De fyra olika grupperna ska bestå av ordförande och ledamöter.  Till sig ska grupperna knyta experter, forskare och rådgivare. Sekreterare utses efter samråd med respektive ordförande.

Politisk analys

"Den politiska analysen ska ta sin utgångspunkt i en samhällsanalys som också innehåller ett strategiskt facklig-politiskt perspektiv. En grundlig analys ska göras av det framtida socialdemokratiska uppdraget. En genomlysning behövs av den socialdemokratiska politiken och de utvecklingsmöjligheter som finns för att göra Socialdemokraterna till ett parti som angår de många människorna i Sverige."

- utdrag ur partistyrelsens beslutsunderlag den 8 oktober.

Arbetsgruppen:
Anna Johansson, ordförande
Ardalan Shekarabi, ordförande
Urban Ahlin
Ingela Andersson
Dag Larsson
Fredrik Lundh Sammeli
Kristina Mårtensson
Carina Ohlsson
Ingalill Persson
Karl-Petter Thorwaldsson
Catharina Ullström
Mattias Vepsä
Ilija Batljan
Mats Engström

Sidan uppdaterades senast: 2010-10-13 14:04