Politiskt initiativ tillbakavisades


Efter det att Migrationsöverdomstolen i Stockholm i en dom förklarat att det inte råder väpnad konflikt i Irak försökte oppositionen att ta ett utskottsinitiativ för att regeringen skyndsamt skall utreda när begreppet skall vara tillämpligt.De fyra allianspartierna röstade ned förslaget.

- Det är häpnadsväckande att allianspartierna inte tog chansen att få frågan snabbutredd, säger Göte Wahlström (s) i en kommentar till ställningstagandet.Att hänvisa till en utredning som skall titta på hela domstolsprocessen kring migrationsärenden och som kanske kommer att ta flera år är förödande.

Frågan om väpnad konflikt har genom domstolsutslaget fått en mycket snäv tolkning och inrymmer inte det förhållande som idag råder ibland annat Irak. Det tycks i mångas ögon svårförståeligt och s tillsammans med v och mp försökte att under torsdagens sammanträde med Socialförsäkringsutskottet få tillstånd en utredning för att i lagtexten tydliggöra begreppet. Så blir nu inte fallet.

- Att folkpartiets representant har förhoppningen att migrationsöverdomstolen snabbt skall ta upp ett nytt ärende och fatta ett nytt beslut visar på att man inte förstått domstolen roll, menar Göte Wahlström.Domstolsprövningen kom till för att kunna fatta tydliga och vägledande beslut. Om den dom rörande väpnad konflikt som nu slagits fast ger märkliga signaler, krävs ett lagförtydligande från regering och riksdag. Något som alltså allianspartierna avvisat att snabbutreda.

För mer information:
Camilla Levin (s)
Pressekreterare
Socialdemokratiska Riksdagsgruppen
070-269 00 21