Rådslagsgruppen för utrikespolitik inledde sitt arbete


Idag inledde rådslagsgruppen för utrikespolitik sitt arbete genom ett första möte. Under presskonferensen berättade Jan Eliasson och Margot Wallström att det på dagordningen står att resonera kring uppdraget och metoder för att få till stånd en bred och öppen diskussion om internationella frågor.

 Läs mer