Reinfeldts utrikespolitik är farlig för Sverige

Artikel i Expressen 3/11 2005: Moderaterna saknar respekt för folkrätten. Är oengagerade i Palestinafrågan. Begrepp som solidaritet och rättvisa tycks dem helt främmande. Och biståndet vill Fredrik Reinfeldt lägga på militära insatser.

Det skriver utrikesminister LAILA FREIVALDS och biståndsminister CARIN JÄMTIN, som i dag varnar för att den svenska utrikespolitiken skulle förlora sin slagkraft vid en borgerlig valseger.
I förra veckan höll Fredrik Reinfeldt ett utrikespolitiskt linjetal. I dag avslutas socialdemokraternas partikongress. Att vända vreden över världens orättvisor till handlingskraft har alltid varit en utgångspunkt för socialdemokratisk utrikespolitik. Vi är övertygade om att en mer rättvis värld är möjlig och har på vår kongress precis antagit det första helt nya internationella s-programmet sen 1994.


Utvecklingen har sen dess gått snabbt, Det kalla kriget är historia och globaliseringen har tagit fart. Fler människor har lyft sig ur fattigdom och fler länder har blivit demokratier. Men samtidigt kvarstår enorma orättvisor. Miljontals människor lever fortfarande i fattigdom och förtryck.
Brist på mänskliga rättigheter är fortfarande många människors vardag.


I dagens värld är vi mer sammanlänkade än någonsin och många av den nya tidens utmaningar kräver gemensamma lösningar. Därför behövs ett starkt internationellt samarbete styrt av gemensamma spelregler.


Samma rättigheter och skyldigheter måste gälla alla, oavsett storlek och styrka. Därför är stödet för folkrätten en grundbult i socialdemokratisk utrikespolitik.


För oss är det självklart att de beslut som fattas i FN:s säkerhetsråd måste följas - av alla.
För oss är det uppenbart att Sveriges säkerhet bygger på en säker omvärld och att en hållbar fredlig utveckling måste skapas med mer än militära medel. Därför främjar vi Sveriges säkerhet genom breda insatser globalt - ökat utvecklingsbistånd och ett aktivt engagemang för att stärka EU:s och FN:s krishanteringsförmåga. Sverige är ett av världens rikaste länder och genom vårt bistånd kan vi bidra till en mer rättvis värld. Vi stöder kampen mot hiv/aids i södra Afrika och för att stärka kvinnors rättigheter. Vi ger både demokratibistånd och katastrofbistånd, just nu till flyktingar i Darfur och jordbävningsdrabbade i Pakistan. Biståndet är en viktig del av en socialdemokratisk utrikespolitik och vi är stolta över att Sverige nästa år når upp till enprocentmålet.

  • Mot denna utrikespolitik står nu en allt tydligare högerallians, där moderaterna i kraft av sin växande storlek bestämmer inriktningen på de övriga borgerliga partiernas bekostnad. Det är en högerpolitik som fokuserar på medlemskap i Nato, ett dramatiskt mindre bistånd och ett utrikespolitiskt perspektiv som sällan når bortom vårt geografiska närområde. I förra veckan höll moderatledaren Fredrik Reinfeldt ett utrikespolitiskt linjetal och förklarade vilken utrikespolitik moderaterna vill föra. Samtidigt som vi efter talet ställer oss många frågor är det bra att moderaterna tydligt visar hur de vill avvika från den traditionella svenska utrikespolitiska hållningen på ett antal helt centrala punkter;
    Som anhängare av folkrätten blir vi bekymrade när Fredrik Reinfeldt på en frågestund efter linjetalet svävar på målet när det gäller Irak. När han talar om att den amerikanska invasionen av Irak delvis hade juridisk täckning så försvarar han inte folkrätten utan bidrar till att försvaga den.
  • Som förespråkare för internationell solidaritet upprörs vi över moderaternas planer på att minska biståndet, jämfört med den socialdemokratiska regeringen med nära åtta miljarder kronor 2008. Men det är en konsekvent politik moderaterna driver - mindre till de mest behövande - i Sverige och i världen.

Säkerhet är en förutsättning för utveckling och minskad fattigdom. Därför har Sverige länge arbetat med säkerhetsskapande åtgärder, både militära och civila. Vi har deltagit med mer än 10 000 soldater i internationella insatser de senaste tio åren och omfördelar nu pengar inom försvarsbudgeten för att öka våra fredsinsatser. Våra civila insatser kan gälla polisutbildning eller avväpning av barnsoldater och kan självklart finansieras med biståndspengar.

Men att, som moderaterna vill, lägga pengar från biståndsområdet på militära insatser strider mot internationella överenskommelser. I en värld där i dag 7 700 miljarder kronor spenderas på försvarsupprustning och endast 460 miljarder kronor ges i bistånd är det svårt att se någon logik i detta. Det är knappast fattigdomsbekämpningen som behöver mindre resurser.
m?Som försvarare av svensk handlingsfrihet förvånas vi över moderaternas iver att göra Sverige till medlem i Nato. "Den militära alliansfriheten har spelat ut sin roll" säger Reinfeldt. Vad vinner vi på ett Nato-medlemskap, som väger upp förlusten av vår internationellt respekterade säkerhetspolitiska linje? Det är också intressant att reflektera över vad Reinfeldt inte säger i sitt linjetal. I ett tal på 15 sidor nämns varken ordet "rättvisa" eller "solidaritet" en enda gång. Den stora utrikespolitiska frågan om Mellanöstern tas visserligen upp, men Reinfeldt väljer att helt bortse från problemet med att Israel bygger sin säkerhetsmur långt in på ockuperat område i Palestina, i strid med folkrätten och med svåra konsekvenser för den palestinska befolkningen.
Den hållning Sverige traditionellt haft i utrikespolitiken har gett oss stor respekt och stort inflytande internationellt. Om en högerregering skulle bli Sveriges röst i världen skulle det ske ett systemskifte, inte bara inrikespolitiskt utan också utrikespolitiskt. Reinfeldt säger att utrikespolitiken ska "främja Sveriges ekonomiska intressen" samtidigt som "svenska värderingar och intressen ska värnas". Vi har givetvis inget emot detta, men vi vill mer än så.

Vår utrikespolitik drivs av större ambitioner:
Viljan att vara en röst också för de utsatta i världen och insikten i att också svenska intressen tillvaratas bäst i en rättvisare och fredligare värld. Vi behöver mer av internationellt samarbete, ansvarstagande och solidaritet- inte mindre.

LAILA FREIVALDS
CARIN JÄMTIN