Sverige har ett brinnande engagemang för internationella frågor

Det är många i Sverige som har ett brinnande engagemang för internationella frågor. Min erfarenhet är att människor i Sverige vill att Sverige ska bedriva en aktiv utrikespolitik. Jag brukar ofta få insiktsfulla, uppfodrande och kritiska frågor när jag är ute och talar om vår utrikespolitik. Idag träffar jag eleverna på Ädelfors folkhögskola i Holsbybrunn. Jag ser fram emot en spännande diskussion om Sverige roll i världen.

Det stora engagemanget för internationella frågor i Sverige är viktigt. En folkligt förankrad och aktiv utrikespolitik gör Sveriges röst stark i internationella frågor. Det stora intresset för global rättvisa, fred och säkerhet, biståndsfrågor och FN har gett Sverige ett inflytande i världen som inte står i proportion till vårt lands storlek. När stats- och regeringschefer från hela världen samlades till ett historiskt toppmöte i september i år för att besluta om reformering av Förenta Nationerna, kunde Sverige påverka många av besluten.

Toppmötet fattade bland annat beslut om att skapa en fredsbyggande kommission. Under de senaste tio åren har tio tusen svenskar deltagit i internationella insatser, och svensk personal ingår i inte mindre än elva av de sjutton FN-ledda fredsbevarande operationer som pågår just nu. Detta har gett oss en möjlighet att bidra med erfarenheter och konkreta förslag till den fredsbyggande kommissionen.

Ett annat exempel är toppmötets beslut att inrätta en ny humanitär fond. Det är tyvärr inte ovanligt att länder som ger bistånd lovar stort stöd när en katastrof inträffar, men inte betalar ut pengarna.  Jordbävningsdrabbade Pakistan är ett av de länder som blivit utlovade mycket bistånd som helt enkelt inte har lämnat biståndsgivarnas finansdepartement. Den nya humanitära fonden ska kunna ge bidrag i förskott, så att hjälpen når fram när den som bäst behövs. Sverige har gett ett bidrag till fonden för att den ska kunna börja fungera så snart som möjligt.

Toppmötet fastställde att det finns en tydlig länk mellan tillgång till reproduktiv hälsa och utveckling. Reproduktiv hälsa handlar bland annat om något så grundläggande som kvinnors rätt att skydda sig mot oönskade graviditeter. Toppmötets beslut var en stor framgång för Sverige och andra länder som länge hävdat att kvinnors rätt till sin egen kropp är avgörande för utveckling.

Sverige kommer också att ha betydande inflytande över uppföljningen av toppmötet. FN:s generalförsamling leds just nu av en svensk, förre kabinettssekreteraren Jan Eliasson. FN:s generalsekreterare Kofi Annan har gett statsminister Göran Persson uppdraget att leda ett nätverk av stats- och regeringschefer som ska driva på genomförandet av toppmötets beslut.

Nästa år är det val. Hur skulle Sveriges utrikespolitik se ut med en moderatledd högerallians vid makten? För en tid sedan höll moderatledaren Fredrik Reinfeldt ett tal där han på femton sidor beskrev det borgerliga alternativet till dagens utrikespolitik. Reinfeldts tal visade på en del stora skillnader. Skillnaderna handlar om en hel del om värderingar. I hela moderatledarens tal nämns inte orden solidaritet eller rättvisa en enda gång. Det handlar också om skillnader i praktisk politik. Moderaterna vill sänka det svenska biståndet med nära åtta miljarder kronor och öppnar för att använda biståndspengar för militära insatser. De vill minska Sveriges handlingsfrihet och göra Sverige till medlem av NATO.

Många tror att Sveriges utrikespolitik beslutas av diplomater. Det stämmer inte. Vår utrikespolitik styrs av politiska beslut, av värderingar och visioner. Den socialdemokratiska kongressen i slutet av oktober antog ett omfattande och ambitiöst internationellt program för en aktiv svensk utrikespolitik. Om socialdemokraterna får förtroendet att bilda regering efter valet 2006, kommer utrikespolitiken vägledas av programmet.  Vi socialdemokrater har många utrikespolitiska visioner och förslag på hur vi ska få en bättre och mer rättvis värld. På moderaternas senaste stämma handlade ingen av partiledningens propositioner om internationella frågor. Valet i september 2006 blir avgörande för Sveriges agerande i världen.

Laila Freivalds
Utrikesminister