USA måste dra tillbaka kärnvapen från Europa


Den svenska regeringen måste driva på för att USA tar bort de kärnvapen som finns utplacerade i Europa. Det kräver Håkan Juholt, ledare för socialdemokraternas nedrustningsgrupp, med anledning av att årsdagen av Hiroshimadagen uppmärksammas.

Det är idag 62 år sedan Hiroshimabomben fälldes i Japan, men kärnvapenhotet är fortfarande verklighet. Det finns 13 000 kärnvapen i världen och 5000 av dessa är redo att avfyras.

Håkan Juholt, biträdande partisekreterare och ordförande för den arbetsgrupp för nedrustning och avspänning som socialdemokraterna nyligen tillsatt, anser att ett första steg mot nedrustning är att kärnvapenländerna enbart har kärnvapen på sitt eget territorium.
 
- Blix-kommissionen, som tillsattes på initativ av Anna Lindh när hon var utrikesminister, rekommenderade i sin slutrapport att kärnvapenländer inte ska ha dessa vapen utplacerade i andra länder. USA har kärnvapen i bland annat Tyskland och Belgien, säger Håkan Juholt.

- Sverige måste driva på för att få USA att ta hem dessa kärnvapen. Regeringen borde kräva en tidplan för att göra Europas icke-kärnvapenländer kärnvapenfria, säger Håkan Juholt.

Håkan Juholt har i egenskap av riksdagsledamot också lämnat in en fråga till utrikesminister Carl Bildt, angående vad utrikesministern tänker göra för att förverkliga Blix-kommissionens förslag.


För mer information
Håkan Juholt
Riksdagsledamot
070-530 42 61
hakan.juholt@riksdagen.se

Daniel Holmberg
Regional pressekreterare
070-3001825
daniel.holmberg@riksdagen.se