Ulrica Messing frågar Odenberg om SOS Alarm

 

Med anledning av ovädret i södra Sverige den senaste tiden utsattes SOS Alarm för en enorm belastning som resulterade i långa köer och två tragiska dödsfall. Chefsläkaren har begärt att tre individuella fall ska utredas vilka kan resultera i lex Maria-anmälningar. Ännu är det oklart vilka åtgärder som tas för att utreda SOS Alarms förmåga vid mycket hög belastning.

För att få besked om hur regeringen nu kommer att agera har Ulrica Messing (s), ordförande i försvarsutskottet, skrivit en fråga till försvarsminister Mikael Odenberg.

- Det är mycket viktigt att alla som råkar illa ut och behöver hjälp kan komma fram till SOS Alarm. Sverige måste kunna hantera den ökade belastning på larm och sjukvård som kan uppstå vid t.ex. oväder, säger Ulrica Messing.

- Hur kommer den borgerliga regeringen att följa upp händelsen och vilka åtgärder tänker ansvarig minister Mikael Odenberg vidta? Det här är frågor som den borgerliga regeringen måste ställa sig, avslutar Ulrica Messing.

För mer information
Jimmy Larsson-Hagberg
Pressekreterare
070-2699115
jimmy.larsson-hagberg@riksdagen.se