Våga ta ställning mot prostitution!

Den socialdemokratiska regeringen uppmärksammar nu i olika sammanhang frågan om prostitution i samband med VM i fotboll i Tyskland. Jens Orback och jag har på svenska debattsidor visat vår ståndpunkt, Thomas Bodström och Jens Orback har också lyft frågan i EU- och FN-sammanhang.

Det är viktigt att alla nu på bred front arbetar mot sexhandeln såväl på den nationella, som den internationella arenan.  I våra internationella samarbetsorgan framhåller vi de positiva erfarenheterna av vår svenska lagstiftning mot prostitution. Den socialdemokratiska regeringen menar att prostitution är en systematisk våldsutövning mot de prostituerade, varav
många är barn. Därför har vi sedan 1999 i Sverige ett förbud mot att köpa sexuella tjänster, och 1 juli 2002 kriminaliserades människohandel för sexuella ändamål. Detta är lagar som visat sig effektiva i kampen mot vår tids slavhandel.

Så många som möjligt i samhället måste nu på bred front tar sitt ansvar mot den prostitution som kommer att förekomma under VM i fotboll. Det går inte att reducera frågan till att det endast är ett fåtals ansvar att göra sin röst hörd. Ytterst handlar det om att våga diskutera och stå upp för värderingar: det är aldrig acceptabelt att stödja den industri som systematiskt utnyttjar, förnedrar och exploaterar människor. Ta ställning du också!

Bosse Ringholm
idrottsminister

Skriv på du också