Tabell

 

Andelen hushåll mm i Södermanlands län under den relativa fattigdomsgränsen (60 % av medianinkomsten) samt förändring över tiden, år 2006-2010, enligt OECD-skalan

 

År

Hushåll

Individer

Barn

 

Andel fattiga

Föränd­ringen under perioden

Andel fattiga

Föränd­ringen under perioden

Andel fattiga

Föränd­ringen under perioden

2006

10,9

 

9,9

 

13,3

 

 

2010

15,8

4.9

14,5

4,6

19,3

6,0

 

 

 

Analysen över antalet fattiga hushåll i Södermanlands län grundar sig på Statistiska centralbyråns årliga undersökning om kosthushållens ekonomi (HEK) från respektive år. Statistiken har sammanställts av Riksdagens Utredningstjänst.

Taggar: