En miljard till miljömål

Margot Wallström är tillbaka i politiken och presenterade ett vallöfte om att avsätta en miljard kronor för att klara miljömålen.

- Det känns mycket meningsfullt att ge sin in i politiken igen med sådana här viktiga frågor, sade Margot Wallström idag på en pressträff tillsammans med Stefan Löfven.  

Bakgrund

Regeringen har misslyckats med miljöpolitiken. Åtta år har inte räckt för att ta fram de åtgärder som behövs för att Sverige ska klara de miljömål som riksdagen slagit fast till år 2020. Enligt regeringens egen utvärdering riskerar så många som 14 av 16 miljömål att missas. Meningen med miljömålen är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. 

16 miljömål

 1. Begränsad klimatpåverkan
 2. Frisk luft
 3. Bara naturlig försurning
 4. Giftfri miljö
 5. Skyddande ozonskikt
 6. Säker strålmiljö
 7. Ingen övergödning
 8. Levande sjöar och vattendrag
 9. Grundvatten av god kvalitet
 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
 11. Myllrande våtmarker
 12. Levande skogar
 13. Ett rikt odlingslandskap
 14. Storslagen fjällmiljö
 15. God bebyggd miljö
 16. Ett rikt växt- och djurliv

Vallöfte

Vi ger vallöftet att avsätta en miljard kronor i ett miljömålsprogram till stöd för lokala miljöinsatser för att klara miljömålen.

Mer information

PM: Miljömålsmiljard (PDF)  

Nytt uppdrag för Margot Wallström

Mer om Margot Wallström

Var med i Sveriges största folkrörelse! För ett bättre Sverige. För alla.

TILLSAMMANS ÄR VI MÅNGA

 • dela på facebook
 • dela på twitter
 • Skriv ut