Regnér: En feministisk politik ställer krav

Åsa Regnér är ytterst ansvarig för regeringens arbete med jämställdhet. På telefon från ett tåg genom vintersverige förklarar hon varför hon nu vill bli utvärderad och avkrävd på resultat. Dessutom avslöjar hon vem som är hennes största feministiska förebild.

Du har varit ansvarig minister för jämställdhetsfrågor i lite mer än ett år. Vad är den största skillnaden mellan dig som jämställdhetsminister och din föregångare?
Maria Arnholm (L) är en väldigt trevlig person, men vi står för väldigt olika politik. Medan den socialdemokratiskt ledda regeringen vill satsa på ökad välfärd - inte minst genom miljardsatsningar på kvinnodominerande yrken – fokuserade den förra regeringen framför allt på att sänka skatter. Det här har fått stora konsekvenser för bland annat Socialtjänsten. Samtidigt som sjukförsäkringens rustades ned infördes fler regler – resultatet blev en överbelastad arbetssituation som framför allt missgynnade de kvinnliga anställda. Detta är vi, det tuffa utgångsläget till trots, fast beslutna att ändra på. Målet är att göra Socialtjänsten till en attraktiv arbetsplats.

Vad är du mest stolt över?
Jag är väldigt stolt över att vi nu riktar medel till kvinnodominerande sektorer. Utöver Socialtjänsten satsar vi till exempel 2 miljarder på äldreomsorgen som bland annat ska användas till utbildningsinsatser med särskilda jämställdhetsperspektiv.

Regeringen gick ju tidigt ut med att den är feministisk. Vad är fördelarna med ett sådant epitet?
Målet är ett jämställt samhälle – den feministiska politiken är ett medel att nå dit. En feministisk politik ser till att jämställdhetsaspekten finns med inom alla politikområden. Det ser vi tydligt i budgeten vi lade i höstas.

Finns det tillfällen när det begreppet kan vara en belastning?
Jag har svårt att se det så. Tvärtom förpliktigar det oss att leva upp till det vi lovar. Eftersom vi har ett tydligare feministiskt fokus än den förra regeringen kommer vi också att utvärderas på ett helt annat sätt. Det är bara positivt.

Vad tycker du, ställer ett högt flyktingmottagande särskilda krav på regeringen och dig som ansvarig för jämställdhetsfrågor?
Ja det gör det. Eftersom jämställdhetsperspektivet ska genomsyra allt vi gör är det naturligtvis viktigt även i arbetet med flyktingsituationen. Vi har redan påbörjat ett stort arbete med att förebygga mäns våld mot kvinnor generellt. Som ett led i det vill vi nu utöka satsningen till att omfatta särskilda insatser mot nyanlända. I ett första skede handlar det om att med hjälp av berörda myndigheter utforma ett utbildningspaket för nyanlända unga. Frågorna rör sexualundervisning, jämställdhet och hur män ska involveras i jämställdhetsarbetet. Tanken är att bygga kunskap.

Vad är den största feministiska utmaningen?
Eftersom vi inte har ett jämställt samhälle är den absolut största utmaningen att nå dit. Men ska jag peka ut något mer konkret vill jag, förutom arbetet med att förebygga mäns våld mot kvinnor, också lyfta löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Även om det är upp till parterna att sätta lönerna kan vi i regeringen driva på för att analysera och synliggöra orättvisa skillnader. Redan i valet 2014 lovade vi att återinföra årliga lönekartläggningar – nu kommer det förslaget snart att bli verklighet.

Har du något personligt mål som du vill uppnå som jämställdhetsminister?
Om jag kan bidra till att förstärka det nationella arbetet med att förebygga mäns våld mot kvinnor är jag mycket nöjd.  

Har du någon feministisk förebild?
Innan jag blev minister arbetade jag på UN Women. Där blev jag väldigt inspirerad av min chef Michelle Bachelet som nu är Chiles president. Hon visar vägen i många feministiska frågor. På samma sätt gör även Margaretha Winberg, om jag ska nämna någon förebild inom Socialdemokraterna.

Till sist. Hur tycker du att man på bästa sätt bör uppmärksamma den internationella kvinnodagen?
Det är naturligtvis upp till var och en, men jag tycker det är viktigt att man orkar lyfta blicken och tänka solidariskt med kvinnor utanför Sverige.

Fakta Åsa Regnér

Yrke: Barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Ålder: 51 år
Studier: Har bland annat magisterstudier i statsvetenskap, sociologi och tysk litteratur samt en magisterexamen i demokratiutveckling.
Karriär: Landchef för UN Women i Bolivia, generalsekreterare RFSU samt politisk tjänsteman (S) i regeringskansliet.
Twitter: @regner_asa

Läs en längre intervju med Regnér i Svd

Mer om regeringens arbete

Att leva sitt liv i ekonomisk och social frihet är grunden för en svensk modell med feministisk inriktning. Bristen på jämställdhet är en samhällsfara och just därför ser vi till att utveckla den svenska modellen. Det gör vi bland annat genom att:

  • Investera i kvinnors hälsa. Vi stärker förlossningsvården och mammografi blir kostnadsfritt.
  • Sänka skatten för de 1,3 miljoner pensionärer som har lägst pensioner – en majoritet kvinnor.
  • Öka resurserna till kvinnojourerna.
  • Införa lönekartläggning varje år för att nå jämställda löner och nya regler för att förhindra missbruk av visstidsanställningar.

Det här är en feministisk regering

Budgetreformer för ökad jämställdhet

Regnér om arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor

Sidan uppdaterades senast: 2016-03-08 08:51
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut