Fler uppgörelser mellan S och MP

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har nu kommit överens vad gäller försvar och vapenexport, migration samt pension. 

Försvar och vapenexport

  • Sverige ska inte vara medlem i Nato. En modern svensk säkerhetspolitik byggs på ett ökat nordiskt samarbete, en aktiv Östersjöpolitik, ett samarbete i EU och ett starkare Förenta Nationerna.
  • Försvaret förstärks genom att Försvarsberedningens förslag genomförs.
  • Personalförsörjningen till det militära försvaret och den svenska krisberedskapen ska tryggas.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet är överens om att vapenexportkontrollen gentemot icke-demokratier ska skärpas, inklusive följdleveranser och konsulttjänster. Försvarsexportmyndigheten (FXM) läggs ned.

Migration

  • Den tidigare regeringens uppgörelse med Miljöpartiet om migrationspolitiken ligger fast. 
  • Alla Sveriges kommuner ska ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet.
  • Sverige ska verka inom EU för att skapa fler lagliga vägar in i EU för att söka asyl samt för att öka mottagandet av kvotflyktingar.

Pension 

Den blocköverskridande pensionsreformen är en förutsättning för ett tryggat pensionssystem. Arbetet fortsätter därför i nuvarande form. Miljöpartiet accepterar, på samma sätt som Socialdemokraterna, grunderna i pensionsöverenskommelsen och kommer att ansluta till pensionsarbetsgruppen när den nya regeringen tillträder.

Mer information

DN: MP böjer sig för att komma överens med S

Överenskommelser

Här hittar du en översikt av Socialdemokraternas politiska överenskommelser. 

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-30 09:57
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut