S och MP:s särskilda yttrande

Särskilt yttrande från Socialdemokraterna och Miljöpartiet om Friskolekommittén angående reglering av syftet med bolag som bedriver skolverksamhet.

I Friskolekommitténs betänkande föreslås att den s.k. ägarutredningen får i uppdrag att utreda införandet av kravet att alla fristående skolor i sin bolagsordning eller motsvarande måste skriva att verksamhetens syfte är utbildning och inte att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna. Detta för att överskott i verksamheten som huvudregel ska återinvesteras.

Våra båda partier, Miljöpartiet och Socialdemokraterna, välkomnar att vi har en bred blocköverskridande överenskommelse i friskolefrågorna i allmänhet samt även i frågan om att närmare utreda förutsättningarna att införa detta. Vi vill redan nu tydliggöra att vi gemensamt vill införa ett krav på att utbildning skrivs in som syfte i alla friskoleföretags bolagsordning.

Enligt den svenska aktiebolagslagen är vinst och vinstutdelning till ägarna ett aktiebolags syfte så länge något annat inte skrivs in i bolagsordningen. Att istället skriva in utbildning som syfte i bolagsordningen innebär att utbildning är bolagets främsta uppdrag. Fokus riktas mot högkvalitativ utbildning.

På så sätt tror vi kvaliteten i skolorna värnas samtidigt som olika friskolor ges möjligheter att organisera sig på sätt som de ser är mest lämpligt.

Ibrahim Baylan, Socialdemokraterna

Mats Pertoft, Miljöpartiet

Louise Malmström, Socialdemokraterna

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-23 21:05