Läxhjälp till alla

För oss är det självklart. Elever som vill och behöver läxhjälp ska få det - oavsett föräldrarnas betalningsförmåga. Det är den svenska modellen. Därför beslutade regeringen på torsdagen att elever i grundskolan ska kunna erbjudas hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Under torsdagens regeringssammanträde tog regeringen beslut om ändring i förordningen om statsbidrag för läxhjälp. 390 miljoner kronor per år avsätts för ändamålet och ändringen innebär bland annat att de öronmärkta pengarna till ideella föreningar dubblas, från fyra till åtta miljoner.

– Alla barn har rätt att få hjälp med läxorna! Klokt beslut av den socialdemokratiskt ledda regeringen som leder till ytterligare ett steg mot ett bättre Sverige. I vår svenska modell har alla ungar rätt att lära sig det de behöver och ska för att ha möjlighet att välja det jobb de drömmer om i vuxenlivet, säger partisekreterare Carin Jämtin.

Tidigare har skolor inte kunnat få statsbidraget om det inte var deras egen personal som genomförde läxhjälpen. I och med ändringen kommer skolor att kunna söka bidrag för att organisera hjälpen tillsammans med ideella föreningar.

Förordningen träder i kraft den 5 april 2016.

Fakta

Huvudmän kan söka statsbidraget då de erbjuder sina elever hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Ideella föreningar som arbetar med att ge läxhjälp eller annat skolarbete kan söka särskilt öronmärkta medel. Huvudmän kan också få bidrag för läxhjälp som arrangeras i samarbete med ideella föreningar.

Källa: Utbildningsdepartementet

Läs mer om läxhjälp till alla

Bryr du dig om skolan? Gå med i vårt skolnätverk!

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-26 13:50
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut