Ylva Johansson får ansvar för integrationen

Statsminister Stefan Löfven organiserar om i regeringen och ger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson ett större mandat över etableringen av nyanlända.

– Hon har fått i uppdrag att samordna och inrikta regeringens arbete med flyktingsituationen, säger Stefan Löfven. 

Det betyder att Ylva Johansson har statsministerns mandat att skapa en helhetsbild när det gäller mottagande och etablering av nyanlända. Övriga statsråd behåller sina ansvarsområden, men Johanssons uppgift är att identifiera och samordna de politiska initiativ inom samtliga politikområden som krävs för att vi ska klara den stora samhällsutmaning vi står inför.

I en intervju med Dagens Nyheter är han dock Stefan Löfven noga med att inte kalla Ylva Johansson för ny integrationsminister.

– Man får kalla det vad man vill, men det kommer inte att stå så på titeln. För mig är inte titlarna viktiga utan att vi får ett bra jobb gjort.

Bakgrunden till Stefan Löfvens beslut är bland annat att regeringen ser ett behov av att föra en mer sammanhållen politik när det gäller etableringen av nyanlända.

 – Nu behöver vi en helhetssyn på hela den här processen och att det är ett statsråd som är senior och som kan det här med regeringskansliarbetet.

Ylva Johansson framhåller själv att hennes uppgift mycket handlar om att lösa de problem som uppstår i kommunerna när många nyanlända ska etablera sig i det svenska samhället.

– Det handlar om att bygga ett samhälle som håller ihop och ta strategiska beslut som minskar segregationen, säger Ylva Johansson till DN. Hon tror inte att hon ska tvingas att fatta beslut mot andra ministrars vilja.

– Det är klart att det är en styrka att jag har statsministerns uppdrag att ta initiativ. Men jag ser inte framför mig att jag kommer att behöva köra över ministrar.

Fakta Johanssons nya roll

Som arbetsmarknadsminister har Ylva Johansson redan ansvar för de insatser som förbereder asylsökande för etablering och integration i samhället, liksom det mer långsiktig ansvaret för etablering i arbets- och samhällslivet. Nu får hon också ett förstärkt uppdrag att samordna regeringens arbete med flyktingsituationen. Det är en naturlig breddning av hennes ansvarsområde sedan tidigare. Uppdraget gäller från och med nu till dess att Stefan Löfven meddelar något annat.

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-24 08:25
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut