Anna Wallentheim

Anna Wallentheim

Riksdagsledamot, Skåne läns norra och östra (föräldraledig till 31 december) Ersätts av Crister Adelsbo

Jag vill bland annat verka för att den svenska skolan åter får den höga kvalité som den en gång haft och att lärarnas status höjs. 


Utöver detta anser jag att vi måste se till att alla har möjligheten att ta del av all den fantastiska kultur vi har i Sverige. Satsningar på kultur skapar inte bara gemenskap över alla gränser - satsnigar på kultur skapar jobb.

Mina viktigaste frågor

  • Utbildning
  • Kultur och fritid
  • Miljö
  • Utrikespolitik

anna.wallentheim@riksdagen.se

Ladda ner högupplöst bild