Anna Wallentheim

Anna Wallentheim

Kommunpolitiker, Skåne läns norra och östra

Jag vill bland annat verka för att den svenska skolan åter får den höga kvalité som den en gång haft och att lärarnas status höjs. 


Utöver detta anser jag att vi måste se till att alla har möjligheten att ta del av all den fantastiska kultur vi har i Sverige. Satsningar på kultur skapar inte bara gemenskap över alla gränser, jag anser också att den skapar jobb.

Mina viktigaste frågor

  • Utbildning
  • Kultur och fritid
  • Miljö
  • Utrikespolitik

wallentheim_anna@hotmail.com

Ladda ner högupplöst bild