Hans Hoff

Hans Hoff

Riksdagsledamot, Hallands län
Mitt fackliga och politiska engagemang väcktes av de orättvisor jag fann i arbetslivet. Insikten om att det går att förändra orättvisor om många jobbar mot samma mål, växte sig stark under åren som fackligt och politiskt aktiv. Mitt riksdagsarbete sker i Konstitutionsutskottet där jag är ordinarie ledamot samt i riksdagsgruppens arbetsutskott. Jag är också ordförande för socialdemokraterna i Halland samt ledamot i Socialdemokraternas partistyrelse. Jag prioriterar umgänge med familj och vänner samt håller mig i form genom att motionera.

hans.hoff@riksdagen.se

Ladda ner högupplöst bild