Kalle Olsson

Kalle Olsson

Riksdagsledamot, Jämtlands län

Arbeta för att skapa mer jämlika villkor mellan människor och mellan olika delar landet. Klyftorna växer nu mycket snabbt i Sverige. För att vända utvecklingen krävs en mer aktiv arbetsmarknads- och statlig investeringspolitik samt en upprustning av socialförsäkringarna. Så kan vi öka sammanhållningen. Det är också viktigt att hela landet ges förutsättningar att utvecklas, därför vill jag öka väganslagen till glesbygdsregioner och utveckla de regionala högskolorna och universiteten.

Mina viktigaste frågor

  • Skolan
  • Vården
  • Äldreomsorg
  • Infrastruktur
  • Jämställdhet.

kalle.olsson@riksdagen.se

Ladda ner högupplöst bild