Per-Arne Håkansson

Per-Arne Håkansson

Ordf. kommunfullmäktige, Skåne läns Norra och Östra

Mina viktigaste frågor

Helhetssyn är viktig, men här är några "hjärtefrågor":

  • Demokrati och samhällsengagemang behöver främjas!
  • Vi behöver ta vara på entreprenörskap och nytänkande!
  • Ett nytt kunskapslyft ger nya möjligheter för människor, företag och samhälle! Mera stödresurser behövs i skolan!
  • Värna vår natur och livsmiljö med en ansvarsfull och hållbar klimatpolitik! Långsiktig syn krävs för en framtidsinriktad energiförsörjning!
  • Alla människors lika värde - motverka rasism och segregation på alla plan!

per-arne.hakansson@riksdagen.se

Ladda ner högupplöst bild