Petter Löberg

Petter Löberg

Vice ordf. stadsdelsnämnden Borås stad, Västra Götalands läns södra

Mina viktigaste frågor

  • Jämlikhet, Jämställdhet och rättviseperspektivet är centralt.
  • Bostad och integrations-frågor.
  • Det gröna folkhemmets realiserande.
  • Utbildning (även bildningstanken i ett större perspektiv).

petter.loberg@gmail.com

Ladda ner högupplöst bild