Yasmine Larsson

Yasmine Larsson

Riksdagsledamot, Skåne läns västra

Jag vill vara med och bilda en feministisk regering som skapar ett samhälle där solidariteten, rättvisan och jämlikheten är grunden. Jag vill arbeta för ett samhälle som tänker "vi" istället för "jag" och jag vill kämpa för en svensk skola i världsklass där alla elever når målen. Vidare vill jag se till att fler resurser når sjukvården - för att klara de tuffa utmaningarna, idag men också på sikt, och att insatser görs för att minimera arbetslösheten och eliminera långtidsungdomsarbetslösheten.

Barn- och ungas uppväxtvillkor, feminismen, antirasismen, rättvisan. Det är mina hjärtefrågor.

yasmine.larsson@riksdagen.se

Ladda ner högupplöst bild